ŠUMAVA

Oblast, rozkládající se při hranicích Čech, Horního Rakouska a Bavorska, zahrnuje z horopisného hlediska vedle vlastní Šumavy i Šumavské podhůří. Zasahuje až na Klatovsko, do Pootaví a zahrnuje i někdy za samostatné pohoří považovaný Blanský les. Na severu navazuje na Český les a Plzeňsko, na severovýchodě na Prácheňsko a na východě na Jižní Čechy.

HORNÍ POOTAVÍ

image002 image003 image004 image005 image006 image007 image036 image010 image013 image014 image015 image016 image073 image074 image077 image078 image080 image081 image082

PLÁNĚ

image002 image008 image004 image006 image008 image010 image026 image017 image012 image018 image014 image016 image018 image022 image020 image024

VIMPERSKO

image011 image012 image075 image076 image079

HORNÍ VLTAVA

VYŠEBRODSKO

image002 image004 image006

webové stránky:

oficiální stránky národního parku a CHKO Šumava – http://www.npsumava.cz

oficiální stránky CHKO Blanský les – http://www.blanskyles.nature.cz

Stará Šumava – historické fotografie Šumavy – http://www.stara-sumava.cz

Mikroregion Šumava západ - http://www.sumavanet.cz/mszapad

stránky o Šumavě - http://www.sumavanet.cz/

Vopinovy stránky o Šumavě - http://www.sumavanet.cz/vopin/

zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - http://zkr.npsumava.cz

poutní cesta Via Nova - http://www.poutnicesta-vianova.cz

 

přehled regionálních a věcných rejstříků