ŽIŽKŮV VRCH

k.ú. Sušice (Šumavské podhůří / Sušicko)

Úzký, cca 1 km dlouhý zalesněný hřeben (kóta 619 m.n.m.), vybíhající k severozápadu do sušické kotliny, vytvořený žílou pigmatitu. Na konci hřebene (591 m.n.m.) památník, odhalený k 500. výročí smrti Jana Žižky (kalich na vysokém kamenném soklu). Někdy Žižkovým vrchem nazýván jen konec hřebene s památníkem, zatímco hlavní kóta zvaná Šibeník. Po hřebeni prochází značená turistická stezka.

Výhled:

Pěkný výhled od památníku zejména na Sušici a Svatobor.

 

Okolí: Sušice / Záluží

Šumava / rejstříky

duben 2006