HAMERSKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Vyšší Brod (Šumava / Vyšebrodsko)

Skalnaté údolí při dolním toku Menší Vltavice, zvané též Hamerský potok, nad Vyšebrodským klášterem. V horní části údolí několik kaskád vytvořených nakupenými žulovými balvany, souhrnně nazývaných vodopády sv. Wolfganga, níže objekt bývalého hamru (zmiňován již roku 1594, fakticky zřejmě ještě starší), který dal údolí jméno. Pod hamrem se z říčky odpojuje tzv. Opatský kanál, půl kilometru dlouhá umělá téměř vrstevnicoví strouha, která v minulosti poháněla klášterní mlýn a zásobovala klášterní pivovar, v současné době (od roku 1998) pohání malou vodní elektrárnu. V údolí též jímací objekty pitné vody pro Vyšší Brod a okolí. Četné stopy po zpracování žuly. Údolím prochází naučná stezka.

Součást přírodního parku Vyšebrodsko.

  

říčka nad vodopády

   

vodopády sv. Wolfganga

 

žulový balvan s obrázkem sv. Wolfganga nad pravým břehem spodní kaskády

lávka pod vodopády

vodojem

 

bývalý hamr, respektive některá z jeho doprovodných budov

jez pod hamrem

 

žulové skalky na levém břehu potoka

kamenicky částečně opracované žulové kvádry

    

Opatský kanál nad levým břehem Malé Vltavice, údajně z 2. pol. 14. stol.

nové stavidlo na konci Opatského kanálu nad klášterem, vybudované roku 1998 v souvislosti se zřízením hydroelektrárny

Opatská stezka I

Trasa stezky začínající nedaleko vyšebrodského kláštera tvoří úzkou osmičku, s odbočkou k Opatské studánce. Oficiálně měří 3,7 km. Na rozcestích značeno směrovkami, místy trochu nepřehledné.

Stezka byla vybudována Lesy České republiky v roce 2005, v roce 2014 rekonstruována (mimo jiné nové informační panely).

plánek naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na starých mapách je níže pod dochovaným hamrem, nedaleko nad počátkem Opatského kanálu, značen ještě nějaký další hamr či mlýn.

Literatura:

-      Martin Janoška: Nejkrásnější vodopády České republiky (Praha 2009)

Web:

-      wikipedie; Opatská stezka - https://cs.wikipedia.org/wiki/Opatská_stezka

-      wikipedie; vodopády - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodopády_svatého_Wolfganga

-      Lipno on-line - http://www.lipno-online.cz/2009100001-opatska-stezka-i

-      vodopády ČR - http://www.vodopady.info/cz/sumava/Sumava.php?page=wolfgang

-      příroda.cz - http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=2296

-      turistika.cz - http://www.turistika.cz/clanky/opatska-stezka-i

-      oficiální stránky Vyššího Brodu - http://www.mestovyssibrod.cz/obcan/2010060007-vodopady-sv-wolfganga

-      Linecká stezka - http://www.lineckastezka.cz/e_download.php?file=data/editor/23cs_18.pdf&original=vodop%C3%A1dy+sv.+Wolfganga.pdf

-      Šumava - http://www.isumava.cz/view.php?cisloclanku=2015060039

další místa v okolí (mapa) / Šumava / rejstříky

 září 2015