MARTÍNKOVSKÝ VRCH

k.ú. Mnichovice u Loučovic (Šumava / Vyšebrodsko)

Zalesněný vrch jihozápadně nad Vyšším Brodem (846 m n. m.). Na hřebínku vybíhajícím k severu poutní místo Maria Rast am Stein, ke kterému vede z Vyššího Brodu po severním úbočí vrchu křížová cesta. Na východním úbočí obelisk na památku vyšebrodského starosty a poslance JUDr. Fridricha Nitsche. Na jižním úbočí zaniklá osada Martínkov / Martetschlag (koncem 80. let zde vybudována pohraniční rota), která dala vrchu jméno.

Součást přírodního parku Vyšebrodsko.

  

obelisk F. Nitsche z roku 1904; postaven ještě za jeho života († 1923)

 

boží muka při křížové cestě (nemovitá kulturní památka)

 

vzkaz na pařezu poblíž Maria Rast

výhled od Nitscheho obelisku k severovýchodu

výhled ze severovýchodního úbočí – z místa mimo turistickou cestu - na Kraví horu a Vyšší Brod

výhled z okraje lesa na severním úbočí

Maria Rast am Stein (nemovitá kulturní památka)

Poutní místo, nazývané i dnes tradičně svým původním německým jménem (česky Odpočinutí či Spočinutí Panny Marie na kameni), se skládá z kostelíku Panny Marie, tzv. obrazárny a kaple Božího hrobu pod skálou s křížem. Malebnost místa dotváří dvoukmenný buk, pod nímž stojí kamenná kazatelna. Podle stromořadí, dosud patrných v lesním porostu, se zdá, že okolí bývalo parkově upraveno. Severovýchodně pod kaplí zříceniny poutního hostince. Od jihozápadního okraje Vyššího Brodu stoupá ke kapli křížová cesta (z větší části na k.ú. Vyšší Brod) o 14 zastaveních. Mezi kaplí a poutním hostincem ještě alternativní trasa – schodiště žulovými skalami.

Uctívaní tohoto místa, spojeného s legendou o Panně Marii, která se zde měla (snad počátkem 16. stol.) zjevovat sedě na kameni, je spolehlivě doloženo od roku 1844, kdy u kamene obecní úředník se svým synem zavěsili na strom obrázek Panny Marie Sněžné. Místo je tak zajímavým dokladem doznívání barokní zbožnosti ještě v 19. stol. Roku 1877 vystavělo sedm pasáčků nad kamenem vlastními silami improvizovanou kapličku; snad jako odčinění hříchu svých předchůdců, kteří dle legendy tehdy Pannu Marii vyhnali zpíváním neslušných písní. Následně se o místo začal zajímat vyšebrodský opat Leopold Wackarž, který pověřil vypracováním plánů na vybudování poutního místa stavitele Františka Karla. Kostelík postavený v pseudorománském stylu byl vysvěcen roku 1888, o dva roky později byla v jeho sousedství, na místě starší improvizované kaple, vystavěna hala sloužící k umisťování svatých obrazů darovaných poutníky. Roku 1898 byla zřízena křížová cesta, zakončená kaplí Božího hrobu. Poutní místo je dochováno ve vzácné celistvosti a neporušenosti.

  

křížová cesta

  

zastavení křížové cesty z roku 1898 s litinovými výjevy

(fotogalerie jednotlivých zastavení křížové cesty)

  

zříceniny poutního hostince Alexe Peckla

 

sklípek proti hostinci

 

stezka skalami od hostince ke kaple

 

kaple Božího hrobu a kamenný kříž na skále nad ní

vlastní poutní areál Maria Rast am Stein – tzv.obrazárna, venkovní kazatelna pod mohutným bukem a kaple Panny Marie

 

kostelík Panny Marie z roku 1880

 

interiér kostelíku

tzv. obrazárna z roku 1890 nad posvátným kamenem

 

dvoukmenný buk s kamennou kazatelnou

stromořadí, směřující od Maria Rast

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na starých mapách bývá vrch označován jako Elmberg (Jilmový vrch), toto jméno je však vztahováno k nižšímu – západnímu – vrcholu (811 m n. m.). Na podrobnějších mapách je rozlišován hlavní (východní) vrchol Sebneeberg, západní vrchol Elmberg a severní výběžek s poutním místem Pflenzberg. V době těsně poválečné též Mariánská vyhlídka.

Ø        Maria Rast je nejjižněji položeným poutním místem v České republice.

Literatura:

-      Zdeněk Boháč: Poutní místa v Čechách (Praha 1995)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_Rast_am_Stein

-      památkový katalog; Maria Rast - http://pamatkovykatalog.cz?element=703794&action=element&presenter=ElementsResults

-      památkový katalog; boží muka - http://pamatkovykatalog.cz?element=691874&action=element&presenter=ElementsResults

-      atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/jihocesky-kraj/kaple-maria-am-stein-vyssi-brod/

-      encyklopedie regionu Český Krumlov - http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_krcevb.xml

další místa v okolí (mapa) / Šumava / rejstříky

 září 2015