POPOV

k.ú. Popov nad Vláří (Bílé Karpaty / Brumovsko)

Ves v údolí Vláry - jádro vsi na levém břehu, železniční stanice na pravém. V centru novodobá kaple, před ní kamenný kříž a roubená rumpálová studna. V severovýchodní části vsi hostinec, na němž dvě keramické pamětní desky – jedna připomíná místního rodáka, hudebníka primáše Jiřího Košelku, druhá pobyt M.R.Štěfánika v Popově. V západní části vsi dřevěný kříž. 

Dříve (až do 19. stol.) Popův Keř. Součást panství Brumov. V 16. stol. zde zmiňována manská tvrz.

       

Literatura:

-     Ladislav Hosák, Metoděj Zemek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - Jižní Morava (Praha 1981)

Web:

-     oficiální stránky obce

Okolí: Březové / Brumov / Hostětín / Bohuslavice nad Vláří

 Valašsko / rejstříky

srpen 2006