BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

k.ú. Bohuslavice nad Vláří (Bílé Karpaty / Slavičínsko)

Ves rozložená na obou březích Vláry, v malebné poloze sevřené zalesněnými vrchy. V západní části pravobřežní části novodobý kostel, u něj pomník padlým z roku 1928, později doplněný i o pamětní desky připomínající oběti 2. sv. války (původně stál před železničním přejezdem na kraji vsi). Východně od něj na návsi socha sv. Floriána. Ve východní části levobřežní části kamenný kříž z roku 1865, další z roku 1935 (na místě dřevěného, poškozeného větrem) před bývalou školou. Na pravém břehu Vláry asi 0,5 km severozápadně od vsi nádraží (třebaže dráha prochází přímo vsí).

První zmínka o vsi pochází z roku 1365, kdy byla součástí světlovského panství. Od roku 1416 patřila k vlachovickému panství, od roku 1659 pak panství brumovského. V roce 1663 obec téměř zničena při vpádech Tatarů a Turků.

    

Socha sv. Floriána (nemovitá kulturní památka):

Barokní socha z roku 1755 stála původně před farou ve Slavičíně (kde dnes jiná socha téhož světce). V Bohuslavicích od roku 1926 (zásluhou místního hasičského spolku), na dnešním místě pak stojí od roku 2002.

kostel (kaple) Panny Marie Ustavičné pomoci:

Novodobá stavba z roku 1941. Na věži zvon o hmotnosti 90 kg. od R. Manouška z roku 1950. Před kostelem socha Panny Marie Lurdské z roku 1898, pořízená nákladem rodiny Kupčíkové (dle jiných pramenů současná s kostelem ??).

 

Zajímavosti:

Ø        Roku 1887 zde náhodně při kopání studny objevena ropa. V letech 1899 - 1902 zde prováděny pokusné ropné vrty jako na prvním místě na Moravě. Znovu ropné ložisko zkoumáno roku 1950. Nejhlubší vrt byl nad kravínem (1150 m), kde bylo zjištěno zejména velké množství zemního plynu.

Ø        Podle pověsti byla nafta darem trpaslíka místnímu domkáři za jeho pomoc.

Literatura:

-     Drahomír Brzobohatý: Pohádky a pověsti ze Slavičínska - Kapitoly z historie Slavičínska, sv. 10 (Slavičín 2001)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     mikroregion Jižní Valašsko

-     regionální portál Zlínského kraje

-     turistika.cz

Okolí: (Vysoké Pole) / Valašské Klobouky / Březové / Hostětín / Popov

Souvisí: Slavičín (socha sv. Floriána)

Valašsko / rejstříky

srpen 2006