VAŘÁKOVY PASEKY

k.ú. Lačnov (Vizovická vrchovina / Hornolidečsko)

Zaniklá pasekářská osada na hřebeni, vybíhajícím k východu v vrchu Bařinky.

První chalupu si zde postavil Martin Vařák z Pozděchova někdy kolem roku 1870. Počátkem 20. stol. zde stály čtyři usedlosti s 26 obyvateli - všichni Vařákovi (potomci synů Martina Vařáka). Ve 40 letech 10 již chalup, z nichž jedna na katastru Pozděchova. Za 2. sv. války časté útočiště partyzánů. Poté, co zde byla 1. května 1945 instalována německá vysílačka, na níž partizáni zaútočili a několik německých vojáků zastřelili, bylo 2. května 8 chalup vypáleno (2 zůstaly ušetřeny pravděpodobně proto, že stály stranou - později opuštěny) a obyvatelstvo odvlečeno gestapem do Valašské Polanky (ženy a děti poté na přímluvu místního faráře propuštěny, 4 lidé mučeni a následujícího dne zavražděni).

Dnes luční enkláva, zhruba uprostřed v malebné skupině starých stromů pomník připomínající vypálení osady a jména mrtvých (kromě čtyřech zavražděných z 3. května ještě Josef Mikulín, partyzán, zastřelený během incidentu patrně omylem svými druhy, a František Vařák, snad muž, jež zemřel na následky bytí při výslechu již v dubnu 1945 - jinde však uváděn jako Tomáš !?). Ve východní části louky u okraje lesa výskyt vzácného (by'ť nepůvodního) šafránu bělokvětého - nejvýše položená lokalita této rostliny (701 m.n.m.), oploceno. U pomníku 9. zastavení naučné stezky Vařákovy Paseky, u lokality  šafránu zastavení „9a“.

   

Web:

-     turistika.cz 

-     naučná stezka Vařákovy paseky

Okolí: Vrátnice / Lačnov / Tichov / Podhoří / Suchý vrch

 Valašsko / rejstříky

duben 2006