TICHOV

k.ú. Tichov (Vizovická vrchovina / Valašskokloboucko)

Ves v údolí Tichovského potoka, na jižním úpatí hlavního hřebene Vizovických vrchů. V centru kovový křížek na kamenném soklu s novogotickými prvky před budovou obecního úřadu. Severněji novodobý kostelík Krista Krále, postavený jako památník umučeným při vypálení Ploštiny. V údolíčku na jižním okraji vsi kamenný kříž z roku 1923, věnován manželi Antonínem a Annou Kostkovými, jižně od vsi při silnici do Smoliny pak další, z roku 1937, věnovaný Josefem a Kateřinou Zemělkovými, opravený 1969 rodinou Staňkovou.

První zmínka o vsi  z roku 1609 (fojtství).  Roku 1868 obec, tehdy v podstatě celá dřevěná, zničena velkým  požárem.

Ke vsi patří řada samot, roztroušených po okolí (pojmenovaných vesměs po bývalých či současných majitelích - Juřic, Váša, Sochorák...).

Severovýchodně od vsi v lokalitě Stráně nalezeno pohřebiště lidu popelnicových polí.

      

Váša:

Samota nad údolím Smolinky severovýchodně od vsi. Poblíž na stromě dřevěná skříňka se soškou Panny Marie a improvizovaný oltářík.

 

Web:

-     regionální portál Zlínského kraje

-     mikroregion Jižní Valašsko

Okolí: Podhoří / Vařákovy Paseky / Vrátnice / Lačnov / Tanečnice / Vysoké Pole

Valašsko / rejstříky

duben 2006