LAČNOV

k.ú. Lačnov (Vizovická vrchovina / Hornolidečsko)

Poměrně velká ves (520 m.n.m.) ulicového typu při horním toku lačnovského potoka pod hlavním hřebenem Vizovických vrchů. V centru škola, severně od ní zajímavá dřevěná sloupová zvonička s roubenou základnou a kamenný kříž. Uváděny zde památkově chráněné usedlosti čp. 13 (roubený dvorec) a čp. 15 (narušena pozdějšími přestavbami, dochována starán roubená studna s okovem) - nenalezeny. V jižní části vsi pomník obětem 1. sv. války a novodobá socha Panny Marie v nevelkém zajímavě řešeném parčíku. Nedaleko (při silnici na Horní Lideč) netradičně řešená boží muka - na kamenném sloupku dřevěná trojúhelníková vitrína se soškou panny Marie. Jižně od vsi na hřbitově novodobý kostel Panny Marie, královny nebe a země (základní kámen položen 1968,  z ideologických důvodů však nesměl být po dokončení vysvěcen - používán jako obřadní síň, vysvěcen až 1991).

Dle tradice Lačnov vybudován v roce 1180 osadníky ze zaniklé obce pánů z Lačnova na Brněnsku. Ve skutečnosti však vznikl pravděpodobně až velmi pozdní kolonizací. První písemná zmínka 1422, kdy uváděn Větší a Menší Lačnov. Součást brumovského panství. Velká část vsi zničena 1663 při turko-tatarském vpádu.

V okolí několik lokalit výskytu vzácného (by't nepůvodního) šafránu bělokvětého - přírodní památka Lačnov (na západním okraji vsi – údajně nejbohatší populace v České republice),  přírodní památka Sucháčkovy paseky (jihovýchodně od obce) i na několika zahradách přímo ve vsi. V polích východně od vsi mohutná babyka (jedna z největších na Vsetínsku - památný strom).

       

základní škola:

Moderně upravená budova v centru vsi. Na ní pamětní deska řídícího učitele nadpor. Josefa Rotrekla, člena vojenské organizace Obrana národa, popraveného gestapem 1941, a zdejšího žáka , kpt. Josefa Valčíka, účastníka atentátu na Heydricha. Ve škole údajně o obou malá expozice. Před školou plastiky z pet lahví.

Škola má bohatou historii. S vyučováním se v Lačnově začlo již v roce 1820, první dřevěná škola byla postavena 1825. Učitelem byl soukeník a obecní písař Cyril Mňačko. 1859 postavena zděná škola, 1879 na jejím místě postavena nová „Jubilejní škola císaře a krále Františka Josefa I.“ (v dnešní podobě však zcela změněná).

    

Zajímavosti:

Ø        rodiště významného etnografa Jaroslava Orla (* 1910)

Ø        již přes sto let působiště dechové hudby Lačnovjanky

Ø        tradiční folklórní oslavy konce masopustu (fašanky)

Literatura:

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. - J/N (Praha 1999)

-     Peter Mackovčin, Matilda Jatiová a kol.: Chráněná území ČR II – Zlínsko (Brno, Praha 2002)

Web:

-     regionální portál Zlínského kraje

-     turistika.cz: ves, lokalita šafránů

-     mikroregion Jižní Valašsko

-     mikroregion Hornolidečsko

-     naučná stezka Vařákovy Paseky

-     chráněná území Zlínského kraje: PP Lačnov, PP Sucháčkovy paseky

Okolí: Vrátnice / Lačnovské rybníky / Valašské Klobouky / Smolina / Tanečnice / Tichov / Podhoří / Vařákovy Paseky

Valašsko / rejstříky

duben 2006