DIVNICE

k.ú. Divnice (Bílé Karpaty, Vizovická vrchovina / Slavičínsko)

Ves v údolíŘíky/Nevšovky (352 m.n.m.). Dříve též Děvnice či Divice (množné číslo)..

V centru dominantní budova bývalé školy (dnes Obecní dům), před ní novodobá kaple Panny Marie, Královny míru (z roku 1992) a zajímavá skupina soch. Na jihozápadním okraji vsi při podjezdu železniční trati kamenný kříž. Další kříž, dřevěný, na soklu datovaný 2002, při polní cestě západně od vsi - od něj pěkný výhled na hraniční hřeben Bílých Karpat (Veľká Javorina). Při silnici k Hrádku uváděna socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka). Na návrší při silnici severovýchodně od vsi evangelický hřbitov z roku 1858. Klasicistní zámeček nad obcí údajně demolován, dochován pouze býv. zámecký park (nemovitá kulturní památka).

Železniční zastávka na Vlárské dráze (od roku 1938) téměř 2 km severně od vsi, třebaže dráha se bezprostředně dotýká zástavby vsi (?!).

Bývaly biskupským lénem. Poprvé připomínány 1378, téměř po 200 let v držení rytířů z Vlachovic. Obec vícekrát vyhořela, poslední velký požár byl v r. 1866. Od roku 1964 součást Slavičína (Slavičín III).

    

Mariánský sloup, socha sv. Floriána a sv. Tekly (nemovité kulturní památky):

Druhotně sestavená, avšak velmi malebná skupina kamenných plastik v prostoru návsi vedle bývalé školy. Sochy sv. Floriána a sv. Tekly pochází z pol. 18. stol., sloup se sochou Panny Marie z doby po. roce 1800.

Zajímavosti:

Ø        Divnice byly typickou "zvěroklestičskou" obcí, kde většina mužů odcházela jako proslulí "miškáři" za prací do okolí i do zahraničí.

Ø        Rodiště MUDr. Josefa Daníčka (* 15. 9. 1870), autora řady odborných statí z oboru lékařského a hygienického.

Ø        Severně od Divnic stávala ve středověku ves Krátká či Krátecko (zanikla koncem 15. stol.).

Literatura:

-     Ladislav Hosák, Metoděj Zemek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - Jižní Morava (Praha 1981)

Web:

-     stránky města Slavičín

-     mikroregion Luhačovické Zálesí: historie, památky

Okolí: Bohuslavice nad Vláří / Hostětín / Slavičín

 Valašsko / rejstříky

srpen 2006