BRNÁ

k.ú. Brná (Křemešnická vrchovina / Pacovsko)

Ves ulicového typu při pramenech pravostranného přítoku Vintířovského potoka, na severovýchodním úbočí Svidníku. Jihozápadně od vsi Brnský mlýn, východně (téměř v kontaktu se sousední Věžnou) rozlehlý novodobý zemědělský areál s bioplynovou stanicí. Dříve panství Chýnov.

bioplynová stanice v zemědělském areálu východně od vsi

křížek v zemědělském areálu východně od vsi

Brnský mlýn č.p. 1

Vodní mlýn na Vintířovském potoce pod jeho soutokem s Bezenkem, na samotě jihovýchodně od vsi.

 

mlýn na katastrální mapě z roku 1829 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz); nad mlýnem dnes není nejen rybník na soutoku obou potoků, ale ani ony potoky – jsou v tomto úseku zatrubněny

budova mlýna od východu

lednice

 

křížek před mlýnem, postavený na soklu z mlýnských kamenů

 

zbytky mlýnského zařízení před mlýnem

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Brná_(Věžná)

další místa v okolí (mapa) /Vysočina / rejstříky

srpen 2014