VYSOČINA

Co je to vlastně Vysočina? Někdy se tento pojem používá jako synonymum Českomoravská vysočiny, rozlehlého území pahorkatin a vrchovin téměř „od Prahy až k Brnu″. Dnešní kraj Vysočina pokrývá jenom menší část tohoto území, nezahrnuje vůbec nejjižnější oblasti, spadající (včetně historického území Moravy) pod Kraj jihočeský. Já tu jako Vysočinu bez ohledu na nějaké hranice horopisné či politické popisuji území zhruba ohraničené Jindřichovým Hradcem, Choustníkem, Pacovem, Humpolcem a historickou česko-moravskou hranicí. Na východě toto území sousedí s jižními Čechami, na severovýchodě s Podblanickem, na severu s Posázavím, na jihu s Rakouskem. Moravskou část Českomoravská vrchoviny najdete (časem) pod historickým označením Horácko.

PODSVIDNICKO

     

                                                                                                                                                                                                                       

webové stránky:

Česká Kanada - http://www.ceska-kanada.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků