HAMRNÍKY (Hammerhanseln)

k.ú. Úšovice (Podčeskoleská pahorkatina / Mariánskolázeňsko)

Ves jižně od Mariánských Lázní (540 m n. m.) je složená ze dvou části, oddělených nivou Kosího potoka – nad levým břehem leží bývalý hamr (mlýn) a zámeček se dvorem, nově i několik dalších, vesměs průmyslových objektů a rozlehlá zahrádkářská osada, jihozápadněji na protější straně mělkého údolí pak vlastní ves.

Nejstarší objektem byl bývalý hamr, později mlýn č.p. 2 (dnes nahrazený novostavbou), jehož původ hledají někteří badatelé už ve 14. stol., jiní až ve století 16. Snad ve 2. pol. 16. stol. nad ním postaven dvůr, později zámek. Ves byla založena tepelským klášterem někdy kolem poloviny 18. stol. (prvně doložena spolu s vysokou pecí roku 1788). Původní zástavba se soustřeďovala podél cesty do Drmoulu (dnešní Třída Vítězství) a ještě začátkem 20. stol. nepřesahovala 30 domů. K velkému rozvoji výstvby rodinných domů došlo zejména v 2. pol. 20. stol.

 

starý kamenný most přes Kosí potok, na dnes již nepoužívané cestě; v pozadí novostavba v areálu Hamrnického mlýna a zříceniny Hamrnického dvora

křížek v nivě mezi zámečkem a vlastní vsí, při staré dnes již zaniklé cestě

zámeček a dvůr Hammerhof č.p. 1 – nemovitá kulturní památka

Obdélný barokní dvůr na terase nad levým břehem Kosího potoka, do jehož jihovýchodního rohu je vkomponován menší trojkřídlý zámeček, sloužící zároveň jako vjezdový objekt celého dvora. V jižním křídle dvora bývala zámecká kaple. Dnes celý areál opuštěný a velmi zchátralý, vlastní zámeček jen provizorně zastřešen. Z kdysi bohatě vybavených interiérů s malovanými stropy nedochováno nic.

Hamrnický dvůr vznikl zřejmě koncem 16. stol. Někdy v průběhu 17. stol. (někdy je uváděn rok 1626, jindy až 1665) získal dvůr tepelský klášter. V roce 1706 vyhořel a v letech 1706-08 byl nahrazen novostavbou, zřejmě dle plánů Christopha Dientzerhofera, jejíž součástí byl i opatský zámeček, zvaný též Villa Hammerhoviana. V letech 1790-1807 sloužil jako úšovická fara a 1832 byl pronajat Anně Nedeckerové, která zde zřídila vyhlášený hostinec pro lázeňské hosty; v té době vznikl kolem zámku menší lázeňský park. Ve 2. pol. 20. stol. sloužil zámeček se dvorem potřebám státního statku (v patře zámku byly byty), v 90. letech přešel do soukromých rukou a rychle zchátral. V roce 2007 opuštěný objekt vyhořel.

 

Hamrnický zámeček kolem poloviny 19. stol., s parkově upraveným okolím a kaplí v jižním křídle (www.turistika.cz)

zámek v 80. letech 20. stol. (Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku)

letecký snímek Hamrnického dvora z 50. let 20. stol (kontaminace.cenia.cz)

 

současný stav zámečku

průčelí s vjezdovou branou a nikami dnes

  

průjezd přízemím zámku do dvora

 

východní křídlo dvora

 

severní vjezd do dvora

 

západní křídlo dvora

mohutný dub s obvodem kmene přes 3,5 m (památný strom) východně od zámku je údajně pozůstatkem lázeňského parku

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Legenda praví, že majitel hamrnického hamru (dvora?) byl jediným v širokém okolí, kdo zůstal za husitských válek při katolické víře.

Ø        Někdy se uvádí, že důležitá cesta z Plzně do Chebu a dále do Bavor vedle ještě koncem 18. stol. od Drmoulu kolem Hamernického dvora. Ze starých map toto však nevyplývá, již na Müllerově mapě Čech z roku 1720 je jednoznačně zakreslena přímá trasa z Drmoulu do Horní Hleďsebe a Hamernický dvůr zcela mimo ní. Možná šlo o alternativní trasy, využívané různě podle momentální sjízdnosti cest.

výřez z Müllerovy mapy Čech (oldmaps.geolab.cz)

Ø        Hanmernický zámeček sloužil od počátku k pobytu tepelských řeholníků při tzv. májové kůře, kdy chodili denně do lesa pít vodu z minerálních pramenů. Zámeček je tak možno považovat za první lázeňský dům na území pozdějších Mariánských Lázní.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

-      Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

-      Jiří Úlovec: Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, 1. díl A-M (Praha 2003)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-      turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/hamrniky-zamek--1

-      Hamelika - http://www.hamelika.cz/analy/HAMRZAMECEK.htm

-      wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Hamrníky

-      ohrožené nemovité památky - http://monumnet.npu.cz/ohr/ohrdetail.php?IdReg=137001&oNazSidOb=Hamrníky

-      ohrožené stavby - http://ohrozenestavby.wz.cz/2013/05/Zamecek-Hamrniky.html

-      blog I. Švecové - http://jsvecova.blog.cz/0708/hamrnicky-zamecek-vyhorel    

další místa v okolí (mapa) / Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

červen 2014