ZÁPADOČESKÁ LÁZEŇSKÁ OBLAST

Nejzápadnější cíp České republiky je známý zejména trojicí lázeňských měst – Karlovými Vary, Mariánksými Lázněmi a Františkovými Lázněmi. Jinak je však dnes poněkud anonymní. A přitom měl kdysi nejen svoje vlastní jméno, ale i svérázný národopis, z kterého zbylo jen nemnoho, a dialekt, ze kterého nezbylo už nejspíš vůbec nic. Egerland. Je to oblast, kterou nemůžou minout zájemci o geologii, neboť právě tady je ohromná koncentrace nejrůznějších pozoruhodností, ať již jde o pozůstatky po těžbě barevných kovů či uhlí, největší hadcový komplex u nás, nejmladší české sopky či unikátní mofety na SOOSu. Minout ji nemůže ani ten, koho lákají tzv. smírčí kříže, protože nejzápadnější cíp republiky je oblastí s jejich největší koncentrací. Oblast vklíněná mezi Bavorsko a Sasko, mezi Krušné hory, Doupovské hory a Český les, na východě tak nějak nejasně přecházející v Plzeňsko.

SLAVKOVSKÝ LES

         

MARIÁNSKOLÁZEŇSKO

    

webové stránky:

Turistický portál Karlovarského kraje - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz

Slavkovský les - http://www.slavkovsky-les.cz

Svazek obcí Kraj živých vod - http://www.krajzivychvod.cz

Hamelika – historie Mariánských Lázní a okolí - http://www.hamelika.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků