PASÍČKA

k.ú. Bor u Skutče (Železné hory / Skutečsko)

Skupina rozptýlených samot (toho času 5 čísel popisných) v nejzápadnějším výběžku borského katastru, vklíněného mezi území Proseče a Zderaze (485 m n. m.). Dopravně dostupné z Proseče, respektive Podměstí. Č.p. 47 slouží jako ekocentrum, v areálu záchranná stanice pro divoce žijící živočichy a různé vzdělávací aktivity, v okolí několik naučných stezek.

Několik stavení – tehdy výhradně dřevěných – je zde značeno již na mapě stabilního katastru roku 1839, kdy území patřilo k novozámeckému panství. V širší známost osada vešla až se vznikem záchranné stanice

Součást geoparku Železné hory.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image010.jpg

pohled na jádro osady (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image112.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image114.jpg

nejseverovýchodnější samot Pasíček – č.p. 68 (červen 2015)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image116.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image018.jpg

lučnatá krajina Pasíček (červen 2015, červen 2017)

Ekocentrum a záchranná stanice Pasíčka

Objekt slouží jako ekocentrum (možnost ubytování, výuková místnost). V oploceném areálu záchranná stanice pro handicapované volně žijící živočichy (expoziční část s trvale handicapovanými živočichy veřejnosti v otvíracích hodinách přístupná, léčebná část uzavřená). Západně od oploceného areálu geologicko-paleontologická expozice Brána do pravěku a interaktivní naučná stezka mezi tůněmi „Suchou nohou mezi vodou″.

Záchranná stanice vznikla roku 1999, otevřena pro veřejnost byla roku 2004.

Geologicko-paleontologická expozice vznikla roku 2015 (oficiálně otevřená byla na jaře 2016)  a slouží jako návštěvnické centrum Geoparku Železné hory. Jsou zde modely různých zkamenělin či pravěkých tvorů, je zde expozice kamenů, zejména různých „žul″, je zde pískoviště s možností vyhrabat kostru dinosaura, je zde názorný model, jak vzniká pískovcové skalní město, je zde prolézačka v podobě hlavy Tyranosaura rexe či dřevěný model sopky. Expozice bohužel nedrží regionalitu – například kostra dinosaura odkazuje k nálezu kostí ornitopodního býložravého dinosaura Burianosaurus augustai roku 2003 mezi Mezholezy a Novou Lhotou na Kutnohorsku, nálezy Tyranosaura rexe pak vůbec nejsou  známy z Evropy. Venkovní část expozice s výukovými a herními prvky je volně přístupná.

Naučná stezka „Suchou nohou mezi vodou″ byla vybudována v rámci programu Blíž přírodě koncem roku 2016, vlastní tůně jsou o tok starší. Obsahuje čtyři interaktivní zastavení s úkoly (poznávání živočichů vyskytujících se v okolí, správné seřazení fotografií vývojových stadií žab, poznávačka stop, které lze nalézt kolem vody, poznávání obojživelníků podle očí) a pozorovací molo nad jednou tůní. Na konci stezky návštěvníci najdou vyřešení úkolů. Stezka je volně přístupná.

Areál provozuje Český svaz ochránců přírody.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image108.jpg

plánek areálu (ke stažení v lepším rozlišení s popisky): A – léčebná část záchranné stanice; veřejnosti nepřístupno, B – ekocentrum a technické zázemí, C – expoziční část záchranné stanice, D – geologicko-paleontologická expozice Brána do pravěku, E – tůně s naučnou stezkou Suchou nohu mezi vodou, jež však na plánu není vyznačena

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image128.jpg

vstup do areálu (červen 2015)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image110.jpg

rozcestník (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image144.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image138.jpg

ekocentrum a zázemí záchranné stanice – č.p. 47 (říjen 2012)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image146.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image028.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image074.jpg

expoziční část záchranné stanice (říjen 2012, červen 2017, říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image036.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image030.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image124.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image140.jpg

trvale handicapovaní obyvatelé záchranné stanice – puštík, kalous, orel a krkavec (červen 2017, červen 2015, říjen 2012)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image040.jpg

expozice ptačích budek a kamenů v areálu záchranné stanice (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image134.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image136.jpg

v areálu (říjen 2012)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image024.jpg

jedna z voliér mimo oplocený areál záchranné stanice (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image006.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image104.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image094.jpg

tůně pod záchrannou stanicí (červen 2017, říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image102.jpg

lávka přes jednu z tůní (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image056.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image054.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image052.jpg

dvě interaktivní zastavění naučné stezky Suchou nohou mezi vodou jako součást altánu (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image048.jpg

další zastavení stezky Suchou nohou mezi vodou – vývojová stádia žab (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image064.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image008.jpg

pozorovací molo (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image046.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image058.jpg

zelení skokani v tůních (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image044.jpg

na tůně bezprostředně navazuje Brána do pravěku (červen 2017

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image100.jpg

geologická mapa oblasti složená z autentických hornin (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image098.jpg

modely druhohorních amonitů (hlavonožců) na břehu jedné z tůní (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image068.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image082.jpg

modely různých paleontologických nálezů, v pozadí v altánku zahrabaná kostra dinosaura (červen 2017, říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image078.jpg

paleontologické hřiště – vyhrabejte si svojí kostru dinosaura (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image084.jpg

model sopky (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image002.jpg

prolézačka v podobě hlavy Tyranosaura rexe (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image070.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image072.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image076.jpg

geologická expozice; převážně různé druhy žul (červen 2017, říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image088.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image086.jpg

návštěvnické středisko geoparku Železné hory s ptakoještěrem u stropu (říjen 2016)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image090.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image092.jpg

modely minerálů v „nadživotní velikosti″ v návštěvnickém centru (říjen 2016)

naučná stezka Pasíčka

Pod jedním názvem se de facto skrývají tři různé stezky. Hlavní větev, někdy nazývaná též naučná stezka Maštale) spojuje Pasíčka s Borem a slouží turistům jako spojka do oblasti Maštalí. Má 10 zastavení věnovaných okolní přírodě. Druhá větev, podél cesty od Proseče k parkovišti stanice, je dendrologická. Představuje naše původní dřeviny, které jsou vždy v blízkosti informační tabule vysazeny. Třetí větev spojuje parkoviště se záchrannou stanicí a věnována je ochraně divokých zvířat - prevenci úrazům a dalším možnostem, jak jim pomoci.

Hlavní větev naučné stezky: 1- geologie, 2 – dřeviny, 3 - byliny, 4 – savci, 5 – obojživelníci, 6 – ptáci, 7 – plazi, 8 – hmyz, 9 – ryby, 10 - houby (www.stezkamastale.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image016.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image014.jpg

hlavní větev naučné stezky s výsadbou stromořadí podél cesty lukami (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image020.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image022.jpg

dendrologická větev naučné stezky (červen 2017)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image132.jpg

odpočívadlo na dendrologické stezce (červen 2015)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image148.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Pasíčka_soubory\image026.jpg

stezka do záchranné stanice (červen 2017)

Web:

-           Záchranná stanice Pasíčka - http://pasicka.cz/

-           Brána do pravěku - https://www.branadopraveku.cz

-           Naučná stezka Pasíčka - https://www.stezkamastale.cz/

-           Sdružení obcí Toulovcovy Maštale - https://www.mastale.cz/cs/zachranna-stanice-pasicka

-           Priorita - https://www.priorita.cz/reportaze/propojenim-zachranne-stanice-a-rezervace-vznikla-naucna-stezka/

-           Ven každý den - https://www.venkazdyden.cz/tip-na-vylet/zachranna-stanice-pasicka-u-skutce/374

-           Ekocentra - http://www.ekocentra.cz/pardubicky-kraj/zachranna-stanice-a-ekocentrum-pasicka.htm

další místa v okolí (mapa) / Českomoravské mezihoří / rejstříky

červen 2017