VŠIVICE

k.ú. Bor u Skutče, Zderaz, Nové Hrady u Skutče (Svitavská pahorkatina / Skutečsko)

Též Ve Všivicích, Všivické údolí, Všivická rokle. Údolí na dolním toku Prosečského potoka, vyhloubené v pískovcích; potok se však místy dostává až na žulové podloží. Právě žulovými prahy je podmíněna existence peřejí a tůní, zvaných Kupadla, na středním toku potoku. Zatímco levá strana údolí (stoupající k návrší Polanka) je poměrně kompaktní, levá strana je rozbrázděna několika roklemi, z nichž nejvýznamnější je Čertova brázda a Tomšova rokle. V jedné skále nad levým břehem potoka nedaleko jeho ústí do Novohradky umělá jeskyně zvaná Betllém, v minulosti snad sloužící jako modlitebna. Nad pravým břehem na okraji náhorní plošiny porostlé borovým lesem, nad ústím Čertovy brázdy do Všivice, výrazná skála Kazatelna.

Součást geoparku Železné hory, přírodní rezervace Maštale.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image080.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image090.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image084.jpg

skalní útvar Kazatelna

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image088.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image082.jpg

detaily skal Kazatelny

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image086.jpg

výstup na Kazatelnu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image078.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image076.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image074.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image068.jpg

Kupadla

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image070.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image060.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image058.jpg

tůně na Kupadlech

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image054.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image050.jpg

Betlém – prostora uměle vytesaná ve skále

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image048.jpg

reliéf umístěný v umělé jeskyni Betlém

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image046.jpg

skalní sedátko nedaleko Betléma

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image038.jpg

pohled do Všivické rokle z úbočí Polanky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        „6 m od pravé hrany dolní části údolí, směřujícího ke skalisku Kazatelna″ by se měl nacházet nejvýraznější závrtový útvar celé oblasti Budislavských skal. Prohlubeň je údajně protáhlá v západovýchodním směru, 10 m dlouhá, až 3,5 m široká a maximálně 1,5 m hluboká. 

Ø        V údolí je evidováno několik pramenů (viz www.estudanky.eu), žádný z nich však není upraven jako studánka.

Literatura:

-          Kateřina Drábková: Pískovcový fenomén jihovýchodního okraje České křídové pánve - Budislavské skály (bakalářská práce; Brno 2013)

Web:

-           drobné památky - https://www.drobnepamatky.cz/node/16160

další místa v okolí (mapa) / Českomoravské mezihoří / rejstříky

červen 2015