POLANKA

k.ú. Zderaz (Svitavská pahorkatina / Skutečsko)

Návrší (498 m n. m.), na jihozápadní straně spadající strmě do Všivického údolí (zde po úbočí silnice ze Zderazi do Nových Hradů), na severní straně volně přecházející do plošiny nad levým břehem Novohradky, do níž je zaříznuto několik skalních roklí (Pivnice…). Ve vrcholových partiích pole, severní část i svahy Všivice zalesněny. Přes vrchol prochází tzv. Stará silnice, prastará komunikace ze Zderazi do údolí Novohradky; v zalesněné severovýchodní části zachovány výrazné úvozy této cesty. Nedaleko vrcholu kopce kříž mezi dvěma lipami.

Součást geoparku Železné hory, jihovýchodní svah součást přírodní rezervace Maštale

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image108.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image126.jpg

kříž na vrcholu kopce

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image112.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image110.jpg

dvě lípy u kříže

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image122.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image120.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image124.jpg

staré úvozy na severovýchodním úbočí vrchu nad údolím Novohradky

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image116.jpg

část úvozu vysekaná ve skále

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image118.jpg

dělení úvozů

Zajíc

Socha zajíce v nadživotní velikosti na pískovcové skalní věži na východním svahu Polanky nad Všivickým údolím. Přístup je značen piktogramem zajíce.

Netradiční památník připomíná událost na jednom z panských honů, kdy se zajíc zachránil před smečkou loveckých psů odvážným skokem na vzdálenou skalní věž. Sochu nechal okolo roku 1880 postavit novohradský lesmistr Knölle. Socha časem zanikla, současná socha je z roku 2005; k obnově došlo zásluhou Spolku pro uchování starých tradic a památek Zderaze ZDERAD.

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image040.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Paíčka\foto Zderaz_soubory\image042.jpg

památník odvážného zajíce na pískovcové věži nad Všivickým údolím

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nová silnice po úbočí kopce vznikla pravděpodobně až v 1. polovině 20. stol. (na 3. vojenském mapování z 2. poloviny 19. stol. ještě není, jediná komunikace vede přes vrchol).

Ø        Polanka se jmenuje i turistická chata na soutoku Prosečského potoka a Novohradky.

Web:

-           Kudy z nudy - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/socha-odvazneho-zajice-v-toulovcovych-mastalich

další místa v okolí (mapa) / Českomoravské mezihoří / rejstříky

červen 2015