KAMENNÝ VRCH (Alte Anger Flur)

k.ú. Semanín (Svitavská pahorkatina / Českotřebovsko)

Ploché návrší (556 m n. m.) nad západním okrajem Semanína. Jižní svah porostlý pěkným bukovým lesem, zvaným Bukáč. Na vrcholové plošině louka (omezené výhledy k východu), na východním svahu nad obcí starý sad s výskytem orchidejí (vemeník dvoulistý, vemeník zelený a bradáček vejčitý). Na severozápadním úbočí při silnici ze Semanína do Litomyšle Semanínká kaple, nedaleko od ní při téže silnici zašlý pomník Františka Novotného a Bedřicha Vaňouse (někde v těchto místech bylo též údajně na sklonku 2. sv. války popraveno několik ruských zajatsů za „krádež potravin″). Přes vrch prochází Semanínská naučná stezka ČSOP (jedno zastavení v lese Bukáč nedaleko smírčího kříže, druhé při horním okraji sadu, další u Semanínské kaple).

bukový porost na jižním úbočí

 

pomník F. Novotného a B. Vaňouse, kteří zde zemřeli v roce 1945 po výbuchu náhodně nalezené munice

zastavení Semanínské naučné stezky ČSOP nad Obecním sadem (plánek naučné stezky ke stažení v jpg)

výhled k východu – na Třebovské stěny, Třebovické sedlo a Hřebečský hřbet

smírčí kříž

Asi metr vysoký pískovcová kříž s vytesaným nápisem IHC (C bývá považováno za omyl kameníka, ale může jít též o „východní″ – starší - verzi známějšího IHS) při staré formanské cestě z Lanškrouna do Litomyšle ve východním cípu lesa Bukáč. Podle legendyse zde měl kůň i s jezdcem propadnout do země, rozhodně pravděpodobnější je však verze, že se zde zabil vozka při sjíždění z prudkého svahu.

smírčí kříž při staré formanské cestě v bukovém lese Bukáč

 

detail smírčího kříže

Semanínská kaple

Kaple při silnici ze Semanína do Litomyšle, na rozcestí s lesní cestou. Před kaplí dvě mohutné lípy. Postavena roku 1865 rodinou Schmidovou ze Semanína č.p. 50, k němuž zdejší pozemky patřily. Po odsunu původního obyvatelstav chátrala, opravena až roku 1993 městem Čeká Třebová.

 

kaple

Literatura:

-          kol: Kamenné kříže Čech a Moravy (Praha 1997)

Web:

-           stránky obce Semanín - http://www.obecsemanin.cz/o-obci/historie-pamatky-znak-zajimavosti/ 

Okolí: Semanín / Smraďoch

Českomoravské mezihoří / rejstříky

duben 2011