ZAHRADY (Gärten)

k.ú. Zahrady, dříve Krásný Buk (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Ves (460 m n.m.) při křižovatce silnic do Krásné Lípy, Vlčí Hory, Starých Křečan a zaniklé osady Skřivánčí Pole. Na západní straně bezprostředně navazuje na zástavbu Vlčí Hory, od Starých Křečan oddělena dvěma továrními areály. Zatímco zástavba severozápadně od této křižovatky je kompaktní, jižně od ní má spíše roztroušený charakter.

Několik pěkných ukázek roubené lidové architektury s podstávkami z 18. a 19. stol., např. č.p. 2 jižně od Žebrácké kaple, č.p. 4 při silnici do Vlčí Hory (dnes restaurace Vlčárna), nedaleké č.p. 12  či č.e. 69 v nejjižnější části vsi, v návaznosti na Sněžnou (avšak výrazně méně než ve většině okolních vsí – zde spíš vesměs zděné vilky).

Ves vznikla zřejmě koncem 17. st.- prvně doložena 1720 - na panství Haňšpach (Lipová), údajně z usedlostí tzv. zahradníků (tj. usedlostí s malým pozemkem, které stály tam, kde lesem končily lány Krásného Buku).

   

Geologická zahrada (nemovitá kulturní památka)

Unikátní plastická mapa okolí Zahrad, složená z autentických hornin toho kterého místa, se nachází na zahradě domu č.p. 30 na severozápadním okraji vsi. Mapa o velikosti cca 50 m2 zobrazuje prostor zhruba mezi Doubicí a Panským, tedy geologicky velmi bohatou oblast tzv. lužického přesmyku (rozhraní žulové Šluknovské vrchoviny a pískovcového Českosaského Švýcarska), v měřítku 1:760. Okolí mapy upraveno jako alpinum, samozřejmě opět výhradně z místních hornin.

Mapu vybudoval v letech ve 30. letech 20. stol. amatérský geolog a astronom Rudolf Kögler (mimochodem též autor první naučné stezky na území České republiky, provázející návštěvníky od roku 1941 na trase 12 km podél Lužického přesmyku a končící právě zde - v roce 2006 obnovena  a protažena až do Krásné Lípy). Roku 1937 byla zahrada zpřístupněna veřejnosti. V současné době je mapa se zahradou udržována dcerou pana Köglera, na požádání možné navštívit (mimo pátek a sobotu).

         

bývalá manufaktura č.p. 14 (nemovitá kulturní památka)

Patrový klasicistní zděný objekt na okraji areálu továrny Pharma při silnici do Starých Křečan, zvaný Zámeček, s krásným kamenným portálem datovaným 1807.

 

Žebrácká kaple (Hiekekapelle)

Drobná kaplička Panny Marie Pomocné s výraznou věžičkou stojí při silnici na pomezí Zahrad a Vlčí Hory. Podle pověsti byla postavena za peníze, jež byly nalezeny u žebráka, který na tomto místě zemřel. Ve skutečnosti však její stavbu inicioval v roce 1808 zbožný podivín Daniel Hieke, prý na základě božího vnuknutí. Současný obraz donátora v žebráckém hávu, umístěný ve štítě kaple, je však novodobý a neodpovídá zcela původní předloze – jeho autorkou je Natálie Belisová (ve své knize Putování po duchovním panství Krásnolipska prozrazuje, že žebrák má tvář jejího tehdejšího manžela Karla Steina - prý jako trest za „nerozvážný slib”, že jeho choť nový obraz namaluje).

Od kaple pěkný výhled na Lužické hory (Luž, Jedlová…).

       

železnice

Vsí prochází dnes již příliš nevyužívaná 5 km dlouhá železniční spojka z Krásné Lípy do Panského. Otevřena v roce 1902 jako součást „Nordböhmische Industrialbahn“ (Severočeské průmyslové dráhy). Nádraží v centru vsi mladší.

Zajímavosti:

Ø        Ves leží přímo na evropském rozvodí Severního a Baltského moře (prochází v západovýchodním směru přímo křižovatkou v centru vsi).

Ø        Na křižovatce v centru vsi stával pomník padlým v 1. sv. válce – v současné době jeho zbytky na hřbitově na Sněžné.

Literatura:

-     Jaroslav Melichar a kol.: Vlastivěda Šluknovského výběžku pro školy a veřejnost (Šluknov 2008)

-     Natálie.Belisová: Putování po duchovním panství Krásnolipska (Krásná Lípa 2005)

-     Zdeněk Šindlauer: Už dlouho nejel žádnej vlak (Česká Lípa 1999)

Web:

-     Český rozhlas

-     Turistické informace

-     Turistické regiony ČR

-     Poškozené a zničené kostely  

-     Popis železničních tratí

Okolí: Skřivánčí Pole / Krásný Buk / Sněžná / Vlčí Hora (ves) / Vlčí hora (vrch)

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009