BURGAS

oblast Burgas

Průmyslové město v Burgaském zálivu v jižní části černomořského pobřeží.

Vznikl jako osada rybářů na konci 16. stol., v místech, kde stávala osada již v dobách Říma. Významu však nabyl teprve koncem 19. stol. po zbudování zdejšího přístavu. Dnes čtvrté největší město Bulharska a největší bulharský přístav.

V centru stojí Katedrála sv. Cyrila a Metoděje (Kirila a Metodii), postavená v letech 1894-1905, se secesními prvky. Zvenčí poměrně nevýrazná, ale ovnitř s nádhernou výmalbou. Ve městě též několik muzejí (archeologické, etnografické, historické).

Na jižním okraji města přístav, při něm výrazná budova nádraží s věží - architektonicky shodná s nádražím ve Varně (železnice do Burgasu zavedena roku 1890). Před nádražím pěkný park s fontánou. Další pěkný parčík před hotelem Bulgaria a malým arménským kostelíkem asi 300 metrů severně od nádraží.

 

Východní stranu burgaského poloostrova lemuje Morska gradina (Mořský park). Severní části parku (zvaná též Primorski park) dominují především květinové záhony. Ve střední části parku, zvané Beluvarda, galerie moderních plastik pod širým nebem (tato část se na rozdíl od severní části, ležící v úrovni moře, zvedá na výrazné terase nad pobřežím). Nejjižnější část parku směrem k přístavu poněkud zpustlá... Pustě vypadá též park Jezero při břehu Atanasovského jezera (významná ornitologická lokalita, z parku však ke břehu jezera není přístup!), od jižnějšího Mořského parku oddělený zrušenou železniční tratí z Burgasu do Pomorie.

     

Po celé délce Mořského parku městská pláž. V jižní části pláží molo s vyhlídkovou věží, toho času však uzavřenou. Z pobřeží zajímavý výhled na kopcovitou jižní část Burgaského zálivu.

 

Web:

http://www.obstina-bourgas.org

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81

http://bulharsko.evropou.cz/mista/burgas.html (česky)

http://gallery.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Bourgas/Bourgas

http://www.picturesofbulgaria.com/article/burgas.html (anglicky)

http://imagesfrombulgaria.com/v/Region_Bourgas/Burgas/

http://www.beachbulgaria.com/bourgas/index.shtml (anglicky)

http://www.pbase.com/ngruev/bourgas (anglicky)

Okolí:

V bezprostředním okolí Burgasu několik velkých jezer, která jsou významnými ornitologickými lokalitami (Atanasovské jezero, Burgaské jezero, jezero Mandra). Na severní straně Burgaského zálivu město Pomorie, na jižní straně letovisko Černomorec a údajně jedno z nejhezčích měst bulharského pobřeží - Sozopol.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2007