POMORIE (Anchialos)

oblast Burgas

Město na severním okraji Burgaského zálivu. Založeného Apollóňany. V době Říma významný vojenský a obchodní přístav, jedno z největších měst dnešního Bulharska, zničeno roku 740 v důsledku přírodní katasrofy. Ve středověku obnoveno. Ještě v pol 19. stol. patřilo k nějvětším producentům soli a bylo jedním z nejvýznamnějších měst jižního Černomoří. Význam upadl po zbudování přístavu v nedalekém Burgasu. Až do roku 1934 se jmenovalo Anchialos.

Podobně, jako třeba Nesebar či Szopol, i v Pomorie nalezneme „staré město“ na poloostrově a navazující „nové město“ na pevnině. Rozdíl je však v tom, že po požáru roku 1906 ze starého města mnoho nezbylo (něco původní architektury by zde být mělo, v jednom objektu dokonce historické muzeum, ale nenalezl jsem), takže je dnes vesměs stejně fádní a nevýrazné jako část pevninská. Ze zajímavější architektury pouze kostel Proměny Páně s cennými ikonami v jižní části města poblíž přístavu. V severní části „starého“ města moderní lázeňský komplex (navazující na tradici, jež je možné vystopovat až do antických dob), kde se pomocí bahenních koupelí léčí lupénka, kloubní nemoci, poúrazové stavy a gynekologická onemocnění. V jeho okolí rozsáhlá nová výstavba, a to včetně plochy postupně zaváženého Malého solného jezera.

Šíje spojující „starou“ a „novou“ část města velice zpustlá (nějaké polorozpadlé haly...). Zde mimo jiné i opuštěné nádraží, kde dříve končila železniční trať z Burgasu.

Severně od šíje se rozkládá Pomorijské čili Solné jezero, kde se těží mořská sůl. Jde o jeden z největších bulharských zdrojů soli, v minulosti zdroj prosperity Pomorie. Kdesi na jeho břehu poblíž lázeňského komplexu by též mělo být muzeum těžby soli (nenalezeno). Solivary též údajně vynikajícím místem pro pozorování vodních ptáků (mimo jiné se zde uvádí sluky polní, kormoráni malí a tenkozobci opační).

Ve východní části „nového“ města mužský klášter sv. Jiří. Tvoří jej navenek prosté budovy, do nádvoří otevřené dřevenými, nádherně malovanými pavlačemi. Areál doplňuje dominantní zvonice a nízký kostelík. Klášter leží na středověkých základech, obnoven byl roku 1856 tureckým správcem Selimem Bejem údajně poté, co ho zázračný pramen vyléčil z nemoci a on přestoupil na křesťanství. Klášter je proslulý výrobou rakije (místní pálenky).

    

Nejzajímavější pomorijskou památkou je antická hrobka ze 2. stol., (místními zvaná „Dutá mohyla“) nalézající se v zahradách Výzkumného ústavu jižního ovoce asi 1 km západně od města, nedaleko silnice do Burgasu (přístup zhruba proti kempu Diana na poloostrově Krotiria). Velká mohyla ukrývá kopulovitý cihlový prostor o průměru 11,6 m, uprostřed s dutým sloupem, sloužícím k větrání hrobky (a snad i jako “východ“ pro duše zemřelých) a s pěti pravidelně rozmístěnými nikami ve zdech. Zbytky omítky svědčí o tom, že v hrobce kdysi byly nástěnné malby. Vstupní chodba, při jejímž vstupu bývaly dvě místnůstky, dochované pouze v terénních náznacích, byla prokazatelně opakovaně otvírána, z čehož odborníci usuzují, že hrobka mohla sloužit jako mauzoleum, kde se konaly opakované pohřební obřady. Hrobka představuje unikátní řešení, které v sobě spojuje římský stavební styl a thrácký pohřební obyčej, dosud v sobě ukrývá řadu nezodpovězených otázek a nedořešených záhad a je bezpochyby památkou mezinárodního významu. V sousedství mohyly se nalézá římský kamenný sarkofág, přenesený sem z jiné nekropole. Velice působivý interiér je přístupný v návštěvních hodinách (vstupné 2 Lv), exteriér volně (zákaz vstupu na vrchol mohyly, zahrada se na noc uzavírá!).

     

Web:

http://www.pomorie.org  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5

http://bulharsko.evropou.cz/mista/pomorie.html (česky)

http://www.barevne-bulharsko.cz/letoviska/pomorie (česky)

http://gallery.guide-bulgaria.com/SE/Bourgas/Pomorie/Pomorie

http://bulgarianmonastery.com/bg/pomorie_monastery.html 

http://www.picturesofbulgaria.com/article/pomorie.html (anglicky)

http://imagesfrombulgaria.com/v/Region_Bourgas/Pomorie/, http://imagesfrombulgaria.com/v/The_Bulgarian_History/Tracian_Tomb_Pomorie/

http://www.beachbulgaria.com/pomorie/index.shtml (anglicky)

Ke stažení v jpg: plán města s vyznačenými muzei

Okolí:

Severně Nesebar - město zapsané na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jižně Burgaský záliv s dalším dochovaným městečkem - Szopolem, s letoviskem Černomorec a s největším bulharským přístavem Burgas.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2007