ILZSTADT

Bavorsko - Niederbayern - Stadt Passau

Čtvrť Pasova při soutoku řeky Ilz (převážně na jejím levém břehu) a Dunaje. Zástavbě dominuje kostel sv. Bartoloměje. Na pravém břehu Ilzu bývala židovská čtvrť, dnes zde kostel sv. Salvatora. S vlastním Pasovem je spojen tunelem Ilzdurchbruch.

Prvně je zmiňován kolem roku 1150. Původně šlo o rybářskou ves. Později těžil zejména z dálkového obchodu, neboť ležel na Zlaté stezce z Pasova do Čech. V 15. stol. měl vlastní hradby. Nejpozději počátkem 15. stol. se zformovala i zdejší židovská čtvrť. Roku 1477 zde došlo k pogromu z důvodu údajného znesvěcení hostie; židovská čtvrť byla pobořena, synagoga zničena a Židé násilně pokřtěni či vyhnáni. Ve 2. polovině 20. stol. bylo mnoho historických domů Ilzstadtu zbořeno v rámci protipovodňových opatření a rozšiřování hlavní silnice.

kostel sv. Bartoloměje (St. Bartholomäus)

Kostel se hřbitovem na výšině nad levým břehem Ilzu. Presbytář se síťovou klenbou s nástropními malbami apoštolů z 1. pol. 17. stol. a s třemi pozdně středověkými vitrážemi.

První zmínka o kostelu je z roku 1328. Kostel je však starší; věž bývá datována do 12. století. Roku 1412 byl goticky přestavěn. V 19. stol. upraven novogoticky, po pol. 20. stol. novogotické prvky odstraněny.

image007

kostel sv. Bartoloměje

kostel sv. Salvátora (St. Salvator)

Kostel s budovou bývalého proboštství na pravém břehu Ilzu, na východním úpatí Georgsbergu, dnes poněkud „uvězněn″ bezprostředně kolem procházející frekventovanou silnicí.

Kostel byl postaven v letech 1479 – 1495 na místě zbořené synagogy jako „akt smíření″ za údajné znesvěcení hostie. Při kostele zároveň vznikla kolegiátní kapitula, pro jejíž potřeby byla roku 1501 ke kostelu přistavěna budova proboštství. Kostel měl sloužit jako poutní, avšak nikdy nedosáhl většího významu. Po staletí však byl centrem protižidovských postojů (uchovávala se zde dřevořezba znázorňující údajné znesvěcení hostie a další artefakty připomínající tyto události). 1803 kostel zrušen. Roku 1842 obnoven a regotizován. Proboštství poté sloužilo jako klášter anglických panen. Těžce poškozen byl za 2. světové války, obnoven v letech 1968-1982. Dnes slouží jako koncertní a výstavní síň.

 image004

celkový pohled na kostel a proboštství od severovýchodu

image014

presbytář kostela sv. Salvátora od jihu

image010

suterén pod presbytářem kostela

image008

vstupní portál proboštství, datovaný 1501

Web:

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Ilzstadt

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Kirche_St._Bartholomäus_(Passau)

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Kirche_St._Salvator_(Ilzstadt)

http://www.alemannia-judaica.de/passau_juedgeschichte.htm

 

další místa v okolí (mapa) / Bavorsko / rejstříky

prosinec 2016