INNSTADT

Bavorsko - Niederbayern - Stadt Passau

Čtvrť Pasova na pravém břehu Innu. V užším slova smyslu historické opevněné pasovské předměstí kolem kostela St. Gertraud na jižním předmostí Marienbrücke, v širším slova celé území mezi řekou Inn a bavorsko-rakouskou státní hranicí, která zde dělá jakousi bublinu. Prostor vně hradeb včetně poutního areálu Mariahilf a svébytné čtvrti Rosenau východně od Mlýnského údolí (Mühltal) býval samostatnou obcí Beiderwies. Dominantou Innstadtu je vedle kostela komplex pivovaru. V západní části města pozůstatky římské tvrze Boiotro, dnes součást Římského muzea (Römermuseum) a (již mimo hradby) románský hřbitovní kostel sv. Severina se hřbitovem, který je považován za jeden z nejhezčích v jižním Německu. V Rosenau bývalý kostel sv. Ägídia v místech římské pevnosti Biodorum. Nábřeží tvoří zrušená železniční trať.

Castrum Biodorum, pohraniční pevnost římské provincie Noricum stojící na břehu Innu přímo proti konci poloostrova, na němž se rozkládá pasovské Staré město (a kde ve stejné době byla další z římských pevností – Batava – která však již patřila k provincii Raetia), existovala od konce 1. do pol. 3. stol. n. l. Po jejím zničení převzala její funkci menší tvrz Boiotro výše proti proudu řeky, vybudovaná kolem roku 270. Právě ta bývá považována za předchůdce dnešního Innstadtu. Na konci 5. stol. byl ve zříceninách tvrze založen sv. Severinem z Norika malý klášter (jeden z nejstarších v Bavorsku) a nedaleko - v místech dnešního kostela sv. Severina - kostel, zasvěcený pravděpodobně Janu Křtiteli. Historie Innstadtu jakožto předměstí Pasova začíná v roce 1143, kdy zde byl postaven první most. Někdy v té době zde vzniká poutní hostinec, zanedlouho východněji kostel sv. Ägídia (Jiljí) s domem pro malomocné a roku 1301 špitál; všechny tyto instituce měly sloužit především účastníkům křížových výprav. Z Pasova se sem postupně stěhovala řemesla spojená s hlukem, zápachem a dalšími nepříjemnostmi, zároveň se však nejpozději v 15. stol. stává Innstadt významným obchodním centrem. Počátkem 15. stol. je postaveno i opevnění, dodnes částečně (včetně jedné brány a několika věží) dochované. 1610 byl na východním okraji města založen kapucínský klášter (v 19. stol. zrušený, dnes zcela zaniklý) a o málo později na kopci nad ním poutní areál Mariahilf. Roku 1662 zachvátil Innstadt velký požár, další pak roku 1809, který ovlivnil dnešní podobu města. Beiderwies byl přičleněn k Bavorsku roku 1803 a součástí Pasova (Innstadtu) se stal až roku 1923.

image032 

pohled na Innstadt z levého břehu Innu – uprostřed pivovar, vpravo kostel sv. Gotharda

image004 image006

pohled na Innstadt z Mariánského mostu – na levém snímku východní část čtvrti s poutním areálem Mariahilf v pozadí, na pravém snímku západní část čtvrti kolem kostela sv. Gotharda

image016

barokní palác Kuchlerhaus (Lüfteneggerhaus) na Kirchenplatz, známý pobytem mnoha významných osobností (Evžen Savojský, král Ludvík I. Bavorský), v dnešní podobě z roku 1810

 image009

památník na terase u kostela sv. Gotharda; v pozadí pasovské Staré město

image020

jedno z domovních znamení

image034

bývalý kostel sv. Ägídia v místech zaniklé římské pevnosti Biodorum; původem z 12. stol., v dnešní podobě z doby kolem roku 1575, respektive z roku 1815, kdy byl po sekularizaci přestavěn na obytný dům

image038 image008

Mariánský most (Marienbrücke) – 220 m dlouhý most z roku 1947 (na místě staršího; první most zde již ve 12. stol), spojující Innstadt s vlastním Pasovem

opevnění

Opevnění Innstadtu vzniklo počátkem 15. stol. Pás hradeb uzavírající město na jihu měl minimálně šest věží a předsunutou parkánovou hradbu s řadou půlkruhových bašt. V hradbě byly proraženy tři brány - na západě Severinstor (Peichtertor), na východě St.-Gilgentor (Kapuzinertor) a na jihu později Mariahilftor (Neutor). Bylo prokázáno, že opevněn byl i břeh Innu. Na předmostí stála brána Innbrücktores. Dodnes jsou dochovány části jižní hradby, Severinstor, přilehlá válcová věž Peichterturm, 2 hranolové věže a minimálně 2 parkánové bašty (z čehož jedna je dnes součástí mladšího objektu).

image040

Innstadt (v popředí) s ještě kompletním opevněním na rytině z přelomu 16. a 17. stol., ještě bez Mariahilftor

image013

opevnění na mapě z roku 1827

image026

hradba a hradební věž na Römerstrasse

St. Gertraud

Kostel na předmostí založen podle některých autorů již v pol. 12. stol. Roku 1301 při kostele založen špitál. Později přestavěn pozdně goticky. Při požáru 1809 vážně poškozen, obnoven v letech 1812-16 v klasicistním stylu. Jako zvonice původně sloužila sousední brána Innbrücktores. Poté, co byla brána roku 1849 zbořena, roku 1855 byla postavena v západním průčelí kostela vlastní zvonice. Roku 1968 byl kostel rozšířen západním směrem, čímž se věž ocitla uvnitř stavby. Současná podoba interiéru z 80. let 20. stol., převážně dílo Leopolda Hafnera.

image018

celkový pohled na kostel

image014

interiér kostela dle návrhu Leopolda Hafnera, integrující starší sochy; uprostřed pozdně barokní korpus Krista, po stranách pozdně gotická Madonna z doby kolem roku 1450 a gotická socha sv. Severina

image012

křížová cesta v kostele

pivovar (Innstadt-Brauerei)

Historie pivovaru se datuje od roku 1318. Válečnými nepokoji a požárem roku 1809 starý pivovar zvaný Schaffnerhof zničen. Nový rozvoj začíná se sládkem Lorenzem Langem, který kupuje zpustlý pivovar roku 1812. Pivovarské provozy se rozšiřují i do areálu bývalého kapucínského kláštera. Koncem 19. stol. je již jedním z největších pivovarů v Bavorsku. Roku 2014 zde výroba piva ukončena; značka zůstává, avšak pivo Innstadt se dnes vaří jinde.

image022 image021

Innstadtský pivovar

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno Biodorum údajně původně patřilo keltskému opidu, které však nestálo v místech pozdější římské pevnosti téhož jména, ale v prostoru Starého města, tedy v místech římské Castra Batava.

Web:

https://regiowiki.pnp.de/wiki/Innstadt

https://de.wikipedia.org/wiki/Innstadt

https://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Boiodurum

https://de.wikipedia.org/wiki/Kastell_Boiotro

http://www.innstadt-brauerei.de/Marke/Geschichte

https://www.hdbg.eu/kloster/web/index.php/detail?id=KS0305

 

další místa v okolí (mapa) / Bavorsko / rejstříky

prosinec 2016