MARIAHILF (Panna Maria Pomocná)

Bavorsko - Niederbayern - Stadt Passau

Poutní areál na návrší zvaném Mariahilfberg (363 m n. m.) nad pravým břehem Innu. Nevelký, avšak prostorově velmi členitý raně barokní komplex, zahrnující především poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie a přilehlý hospic, je s pasovskou čtvrti Innstadt spojen krytými poutními schody. Hlavním předmětem úcty je tzv. Pasovská Madona (Panna Maria Pomocná) – obraz od Lucase Cranacha staršího z doby po roce 1537, jehož kopie je umístěna na hlavním oltáři chrámu.

Počátky poutního místa leží v roce 1611, kdy přivezl biskup arcivévoda Leopold V. Rakouský obraz Madony od Lucase Cranacha do Pasova (původně umístěn v kostele sv. Kříže v Drážďanech, zrušeném v době reformace). Píše se, že obraz se tak zalíbil děkanu pasovského dómu Markvardu svobodnému pánu ze Schwendi, že si nechal vyrobit jeho kopii a tu umístil v dřevěné kapličce na své zahradě na úpatí dnešního Mariánského vrchu. Roku 1622 se na základě řady mariánských vidění rozhodl přemístit kapli s obrazem na vrchol kopce. (Dle jiných pramenů byla však kopie zhotovena právě až roku 1622.) Příliv prosebníků a poutníků stále sílil, a tak byl v letech 1624-1627 vystavěn chrám; stavitelem byl Francesco Garbanino. Dominantní dvouvěží je z roku 1665. Roku 1631 se správy areálu ujali kapucíni z nedalekého kláštera. Popularitu již tak oblíbeného poutního místa ještě zvedl rok 1683, kdy byla právě Pasovské Madoně přisuzována pomoc při úspěšné obraně Vídně proti Turkům; právě od té doby je nazývána Pannou Marií Pomocnou. Počátkem 19. stol. byly poutě na Mariahilf v rámci sekularizace zrušeny, později však opět obnoveny. Od roku 2002 spravuje areál řád paulánů.

image105 image002

celkový pohled na areál poutního místa přes Inn; v popředí Innstadt

image020

vstup do areálu od jihovýchodu

image038

chrám Nanebevzetí Panny Marie

image044 image034 image014

z vnější výzdoby chrámu

image046 image048

hlavní loď chrámu

image050 image051

hlavní oltář z roku 1719 s obrazem Pasovské Madony

image059

boční pozdněrokokový oltář z roku 1774 s obrazem Oplakávání Krista

image053 image055

votivní obrazy připomínající zázraky Pasovské Madony a soška Panny Marie (u níž se zapalují svíčky) v prostoru vedle kostela

image036

hospic (klášter); před ním kašna bratra Konráda ve dvoře, vytvoření v roce 1984 Leopoldem Hafnerem

image032

nádvoří poutního areálu

image042 image040

socha Panny Marie na nádvoří

image028 image024

řádový hřbitov v areálu

image026

zdobený poklop čehosi na hřbitově

image018

polygonální stavbička na jižním okraji poutního areálu

image012

Pasovská Madona na vitráži vstupních dveří na poutní schody

image103 image004

kryté poutní schody z Innstadtu na Mariahelf

image006 image008

kříž na poutních schodech

image061 image067 image077

dary poutníků v horní části poutních schodů

image093 image065

křížová cesta na poutních schodech

(jednotlivá zastavení křížové cesty)

image069

vzkazy a prosby poutníků na stěně poutních schodů

image022

dřevěná kaplička před vstupem do poutního areálu

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Předlohou ke Cranachovu obrazu byl zřejmě obraz Panny Marie z Cambrai, který je paladiem Belgie.

Ø  Originál obrazu Panny Marie Pasovské byl v době třicetileté války převezen z bezpečnostních důvodů do Insbrucku, kde se nachází dodnes. Je otázkou, kde byl umístěn do té doby, pokud na Mariahilf byla dle legendy od počátku kopie (a proč se předmětem úcty stala kopie a ne originál).

Ø  Pasovská Madona je jedním z nejčastějších obrazů Panny Marie v Tyrolsku a jižním Německu. Poměrně populární byla i u nás; Pasovskou Madonou je například i známá Panna Maria Skokovská. Zobrazována je nejen jako obraz, ale i jako plastika. Zajímavé je, že na „kopiích″ jsou na rozdíl od originálu Marie s Ježíškem často zobrazovány s korunou.

Ø  Panna Maria Pasovská je mimo jiné uctívána jako ochránkyně plavců na Dunaji a záštita proti moru.

Web:

http://www.mariahilf-passau.de

https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Mariahilf_(Passau)

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Wallfahrtskirche_Mariahilf_(Passau)

Literatura:

Wallfahrtskirche Mariahilf ob PassauPeda-Kunstführer Nr. 210 (Passau 2003)

 

další místa v okolí (mapa) / Bavorsko / rejstříky

prosinec 2016