KLEINER WINTERBERG (Malý Zimník)

Landkreis Sächsisch Schweiz

Čedičový vrch (501 m n. m.), obklopený strmými pískovcovými skalami. Trojúhelníková skalní plošina je na západě spojena se skalní oblastí Affensteine a na jihu s horou Grosser Winterberg. Někdy je jako Kleiner Winterberg označován pouze samotný čedičový vrchol (v severovýchodním cípu plošiny), případně skály spadající k východu do údolí Kleiner Zschand, zatímco skalní stěny na severní straně a rozeklané skály na jihozápadě jsou řazeny ke skalní skupině Affensteine. Východně od vrcholu kamenný vyhlídkový pavilón.

Kleiner Winterberg od severu (pohled ze zřícenin hradu Neuer Wildenstein)

skály na severním úbočí Kleiner Winterbergu (pohled z Friensteinu)

 

desky železivců při cestě, sestupující nejsevernějším cípem Kleiner Winterbergu

Obere Affensteinpromenade

Zeleně značená turistická stezka po severním úbočí vrchu (na terase mezi dvěma etážemi skal). Kdysi zřejmě vyhlídková, dnes již většina výhledů zarostlá, minimálně ze dvou míst se však dosud zajímavé výhledy na masiv Frienssteinu, skupinu skalních věží vystupující z plošiny Kleiner Winterberga (Siegfried, Bergfried, Bergfriednadel) a k severu přes údolí Křinice. Podél stezky řada zajímavých skalních útvarů, různá skalní okna a brány, mikroreliéfy…

vrstevnicová stezka Affensteinpromenade

 

vyhlídky při stezce (na druhé foto v pozadí skalní hrad Frienstein)

 

skalní brány...

 

...a další zajímavé skalní útvary

Eichenborn (Dubová studna)

Studánka v lese pod severním úpatím vrchu. V létě téměř bez vody. (Na některých mapách chybně jako Eicherborn.)

studánka

milník nedaleko studánky

Web:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Winterberg (česky)

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Zschand_Kleiner_Winterberg.asp

Okolí:

Skalní oblast Affensteine, skalní hrady Frienstein, Neuer Wildenstein (s jeskyní Kuhstall) a Winterstein (Hinteres Raubschloss), skály Lorenzstein (kdysi údajně také se skalním hradem), údolí Klainer Zschand, hora Groser Winterberg s rozhlednou, turistickou chatou a informačním střediskem Národního parku, ves Schmilka v údolí Labe.

 

úvodní stránka / rejstřík míst

červenec 2010