NEUER WILDENSTEIN (Nový Vildenštejn)

Landkreis Sächsisch Schweiz

Pískovcové bradlo se zbytky skalního hrádku, vybíhající k jihozápadu z vrchu Hausberg (396 m n. m.). Dvouetážová skála – na spodní plošině (bývalém předhradí) stojí od roku 1853 turistická chata Kuhstall, na jejím jižním okraji pak vystupuje skalní stěna, na jejímž vrcholu stával vlastní hrad. Zhruba uprostřed délky prostupuje tuto skalní stěnou tunelovitá jeskyně zvaná Kuhstall (Kravín). Jde o největší jeskyni Českosaského Švýcarska (11 m vysoká, 17 m široká a 24 m dlouhá), někdy je označována též jako skalní brána. Zatímco na severní straně je v úrovni terénu, její jižní konec je vysoko ve skalním útesu a tvoří vyhlídkovou terasu. Jméno nepřipomíná hrad (i když podle jedné z pověstí si tu ukradený dobytek schovávali i loupežníci sídlící na hradě), ale k době třicetileté války, kdy zde ukrývali dobytek (a často i sebe) obyvatelé Lichtenhainu. Jeskyně byla v době romantismu inspirací pro mnoho umělců.

Západně od hradní skály několik skalních věží, přístupných jen horolezecky. Zda i některé z těchto skal byly ve středověku součástí hradu není jasné. Při patě jedné z nich vrstevnicová jeskyně se „sloupem″, kterou prochází upravená cesta (zvaná Krumme Karoline – Shrbená Karolina) na plošinu s nádherným výhledem k západu. Zde i další drobnější vrstevnicové jeskyně či převisy. V sousední skalní věži jeskyně Schneiderloch – krychlovitý prostor s výhledem k jihu, přístupný úzkou puklinou a poté pomocí několika železných stupů.

Přístup na „dolní″ plošinu (k chatě a skalní bráně) od jihovýchodu skalními rozsedlinami zvanými Nasse Schlucht (Mokrá soutěska), opatřenými dřevěnými a kovovými schůdky, a nebo od severu pohodlnou silničkou.

skalní hřeben Neuer Wildenstein s vrchem Hausberg od jihu

plán celého skalního ostrohu (z informační tabule)

 

přístup k chatě od jihovýchodu (Mokrá soutěska)

  

turistická chata Kuhstall (pahorek v popředí na druhém snímku dost možná pozůstatek nějakého valu)

 

skalní tunel Kuhstall (Kravín)

výhled z „Kravína″

nápisy v jeskyni

skalní nápis jihozápadně od turistické chaty

 

skály západně od hradního jádra

 

„Krumme Karoline″ a jedna z přilehlých jeskyněk

 

vyhlídka na konci Krumme Karoline – vlevo hřeben Langes Horn se skalní věží Blosstock, za ním skály Schrammsteine, vpravo Falkenstein, na obzoru mezi nimi Papststein

  

Schneiderloch

výhled ze Schneiderloch

skalní mikroreliéfy při přístupové cestě k Schneiderloch

 

Kuhstall a Krumme Karoline začátkem 20. stol. (historické pohlednice)

skalní hrad

Hrad, patřící původně k Českému království, byl založen pravděpodobně ve 14. stol. Berky z Dubé. Poprvé připomínán 1410 jako centrum samostatného panství. Od 1426 v manství saského vévody, 1451 směnili se saským vévodou Vildštejnsko za Šluknovsko, čímž se Vildštejnsko stalo trvale součástí Saska. Hrad tím ztratil jako sídlo panství význam a proto byl záměrně zničen.

Předhradí hradu bylo částečně vestavěno v jeskyni Kuhstall, což dodnes připomínají různé výklenky a záseky, částečně i severně od jeskyně, kde ho ohrazoval val a příkop. I zde lze najít různé stopy po zásecích, ne vše však musí nutně souviset s hradem.

Z jihovýchodního rohu jeskyně vychází průchod na skalní terasu a z ní pak vede na náhorní plošinu tzv. Nebeský žebřík (Himmelsleiter) – dnes kovové schodiště, vestavěné do úzké, uměle přitesané skalní trhliny zvané Rytířská díra (Ritterschlucht). Druhý možný výstup na plošinu se zbytky hradu je po schodišti od západu (za restaurací). Dnešní schodiště s kamenným mostkem je novodobé, že však byla i tato výstupová cesta ve středověku využita svědčí záseky ve skalách.

Na 80 m dlouhé plošině (336 m n. m.) nad jeskyní s pěkným výhledem k jihu (Lorenzstein, Kleiner Zschand, Kleiner Winterberg, Frienstein) patrný přitesaný prostor bývalého nádvoří. Nejlépe dochované zbytky (záseky po trámech a dokonce i zbytek kamenné štítové zdi – jediné prokazatelné zděné části hradu) na západním konci skály. Záseky by měly být i na východním konci, ten je však nepřístupný.

skála s jakýmisi zářezy jihozápadně od chaty

výklenky v Kuhstallu

průchod z Kuhstallu k Nebeskému žebříku

Nebeský žebřík

 

kamenné schodiště od západu

skalní kapsa po nějaké dřevěné konstrukci, chránící kdysi západní přístup do hradního jádra

skalní nápis v horní části západního přístupu

 

vrcholová plošina

přitesané prohlubeň ve vrcholové plošině

   

nejlépe patrné pozůstatky hradu na západním konci vrcholové plošiny

 

různé schůdky na vrcholové plošině (těžko říct, zda jsou pozůstatkem hradu nebo pozdějších turistických úprav)

plánek hradního jádra (ad Fišera: Skalní hrady zemí Koruny české)

výhled k jihu na Kleiner Winterberg

okolí

 

dva milníky – první leží jihovýchodně od Nového Vildenštejna, druhý západně

 

cesta od chaty Kuhstall do údolí Křinice

 

historický vodojem z roku 1911, ze kterého čerpá chata Kuhstall vodu

Web:

http://www.hrady.cz/?OID=5661 (česky)

http://www.wanderpfade.de/?kat=2&wp=310

http://www.rad-und-wandern.de/htm_sx/neuwild.htm

http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/red5/barrierefrei/ausflugsziele/pageDB25236.html

http://www.ukp98.cz/polabi/labe/obce/dc/kravin.htm (česky)

http://www.nationalpark-saechsische-schweiz.de/red4/malerweg/karte-1/pageDB10215.html?set_lang_id=1

Okolí:

Údolí Křinice, skalní hrádky Alter Wildenstein a Frienstein, skalní oblast Kleiner Winterberg, údolí Kleiner Zschand, skalní suky Lorenzsteine, na nichž také kdysi údajně stál skalní hrádek.

 

úvodní stránka / rejstřík míst

červenec 2010