AFFENSTEINE (Opičí kameny)

Landkreis Sächsisch Schweiz

Výrazná pískovcová plošina zhruba trojúhelníkovitého tvaru, na jihozápadě spojená s hřebenem Schramstteine, na jihovýchodě pak s Kleiner Winterbergem. Zejména severozápadní a jižní strana rozeklána do řady samostatných hřebenů, oddělených roklemi, z nichž mnohé mají svoje vlastní jména. Vrcholová plošina převážně porostlá lesem (borovice, bříza, smrk). Pravděpodobně nejvyšším místem plošiny je vyhlídková skála Carolafelsen (453 m n.m.). Někdy jsou pod označení Affenstein zahrnovány i skály kolem vrcholu Kleiner Winterberg.

Plošina tvořena dvěma etážemi skal. Po obvodu horní hrany spodní etáže lemuje severovýchodní a severozápadní okraj plošina vrstevnicová, vesměs neznačená ale dobře schůdná Affenstein promenáde. Kdysi snad vyhlídková cesta dnes poskytuje výhledy pouze ojediněle, vesměs přerostlá stromy. Na plošinu vede řada značených i neznačených výstupů, některé i opatřené žebříky či charakteru jištěných horolezeckých cest.

Jméno skal pravděpodobně není odvozeno od opic, ale od starého pojmenování pro sovy (Aufen).

 

skalní věže na severní straně plošiny, západně od Langes Horn (duben 2011)

   

skály ve vrcholové části plošiny, poblíž Carolafelsen (červenec 2010)

 

skalní věže při Affenstein promenáde severně (?) od Carolafelsen (duben 2011)

 

na jižním okraji plošiny (při modré turistické značce, v místech, kde již Affenstein téměř přechází v masiv Kleiner Winterberg) se nachází místo se zajímavými pseudoškrapy a pěkným výhledem do roklí nad Schmilkou a na Grosser Zschirnstein, kaňon Labe a Děčínský Sněžník na obzoru (červenec 2010)

zajímavá skalní brána vzniklá zapříčením balvanu v rokli pod  Zwillingsstiege (červenec 2010)

Carolafelsen (Karolínina skála)

Rozeklaná skalní plošina ve střední části masivu, pravděpodobně jeho nejvyšší bod. Oblíbená vyhlídka, výhled zejména k západu (stolové hory Saského Švýcarska...). Přístup pomocí několika dřevěných a následně ve skále tesaných schůdků, jinak bez jakéhokoliv zajištění.

skalní schůdky na vyhlídku (duben 2011)

  

rozeklané temeno Carolafelsen (duben 2011)

výhled k jihozápadu – Schrammsteine, Falkenstein... (duben 2011)

Langes Horn

Nejvíce k severu vybíhající skalní hřeben, zakončený několika horolezeckými věžemi (z nichž známá je zejména ta poslední – Blossstock – díky své izolované poloze nápadná v mnoha dálkových pohledech). Podél jeho západního úpatí vede dobře schůdná horolezecká stezka s řadou dřevěných schůdků. Z ní odbočuje zhruba 200 m od konce hřebene na jeho vrchol jištěná stezka (klettersteig) Häntzschelstiege. Pohodlný přístup neznačenou stezkou po hřebeni od jihu. Severně od místa, kde vystupuje Häntzschelstiege, už pokračuje hřeben pouze na úrovni nižší etáže. Řada (turisticky neupravených) míst s krásnými výhledy na sousední skalní hřebeny i do širokého okolí Saského Švýcarska.

skalní hřeben od západu; pohled z Zwillingsstiege (duben 2011)

 

skalní věže na západní straně hřebenu (červenec 2010, duben 2011)

 

skalní „brána″ na vrcholu hřebene (duben 2011)

 

severní část vrcholové plošiny hřebenu s výhledy (duben 2012)

skalní tunel na Affenstein promenáde nedaleko jejího křížení s Häntzschelstiege (duben 2011)

 

výhled ze severní části – dolní etáže – hřebene (duben 2011)

chodníček při úpatí skal, umožňující horolezcům přístup ke skalám (červenec 2010)

špatně čitelný skalní nápis pod Blossstockem (duben 2011)

Häntzschelstiege

Jištěná horolezecká cesta (klettersteig) západním srázem hřebene Langes Horn. Vrstevnicovou stezkou Affenstein promenáde rozdělena na dvě samostatné části, obě zakončené rozeklanými plošinami s krásnými výhledy (přístupnými i „shora″ klasickými turistickými stezkami, jištěný stezka je tedy spíše turistickou atrakcí, než prostředkem k dosažení cíle jinak nepřístupného).

Stezka byla vytvořena – tehdy nelegálně – roku 1970 (dle jiných pramenů již v 50. letech) Rudolfem Häntzschelem ze Sebnitz. Spodní část kompletně obnovena roku 1998, horní roku 2002. Pravděpodobně jediná skutečná „ferrata″ v oblasti Saského Švýcarska. Měla by být používána pouze ve směru zdola nahoru.

nástup na jištěnou cestu (červenec 2010)

 

jištěný traverz (duben 2011)

  

výstup do „mezipatra″ (duben 2011)

střední část stezky, využívaná i turisty na Affenstein promenáde (duben 2011)

  

horní část stezky – průlez svislou skalní spárou (duben 2011)

zakončení stezky na náhorní plošině Langes Horn (duben 2011)

Zwillingsstiege

Jištěná stezka v závěru rokle, oddělující Langes Horn od sousedního západnějšího hřebene (již po úbočí onoho sousedního hřebene), ovšem na rozdíl od Häntzschelstiege bez jistících lan, pouze se zapuštěnými kovovými chyty a stupy ve svislé skalní stěně. Stezka konči (začíná) pod vrstevnicovou Affenstein promenáde, nevede až na vrcholovou plošinu.

Cesta byla vybudována údajně již ve 20. letech 20. stol. Na rozdíl od Häntzschelstiege používána obousměrně, často právě v kombinaci s ní jako okruh (tedy pro sestup).

skalní nápis označující stezku (duben 2011)

nejobtížnější spodní část stezky ve svislé skalní stěně (duben 2011)

 

stezka prochází úzkou skalní štěrbinou (duben 2011, červenec 2010)

přístup ke skalní štěrbině odshora (duben 2011)

Wilde Hölle

Úzká skalní rokle v  severozápadní straně Affensteine, jíž vede jeden ze zajištěných neznačených výstupů na náhorní plošinu. V nejexponovanější střední části vedou železné schůdky a nad nimi několik železných stupů a chytů. V jarním období a za většího stavu vody v rokli vodopád.

 

dolní část rokle s kamennými schody (červenec 2010)

 

jištěné úseky ve střední části rokle (červenec 2010)

příležitostný vodopád (červenec 2010)

Höllenwand

Úzký skalní hřeben, vybíhajícího z masivu Affensteine k západu a uzavírající ze severní strany Sandloch. Poskytuje zajímavé výhledy do této rokle a na protější skály Dom, v omezené míře též na sever. V nejužší části hřebene krásné pseudoškrapy.

hřeben s pseudoškrapy (červenec 2010)

 

výhled do přilehlých roklí... (červenec 2010)

...i do kraje severním směrem (červenec 2010)

Web:

http://www.rad-und-wandern.de/htm_sx/affst.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Affensteine

http://www.wanderpfade.de/?kat=0&wp=296

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Schram_Hoelle.asp

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Schram_Carolafelsen.asp

http://www.klettersteig.de/klettersteige/deutschland/sachsen/elbsandsteingebirge_sachsische_schweiz/3_19_99

Okolí:

Skalní masivy Schramstteine a Kleiner Winterberg, Kirnitzschtal, skalní hrady Frienstein, Alter Wildenstein a Neuer Wildenstein (s jeskyní Kuhstall), vrch Hohe Liebe s pomníkem horolezců, obec Schmilka.

 

úvodní stránka Německo / rejstřík míst

aktualizace duben 2011