KURORT RATHEN

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Rathen

Letovisko v údolí Labe, rozdělené řekou na dvě samostatné části – pravobřežní Niederrathen v ústí potoka Grünbach do Labe, a levobřežní Oberrathen s železniční zastávkou na trati Děčín – Drážďany. Obě části spojeny přívozem. Četné hrázděné domy.

Jméno vsi odvozeno od hradu Rathen, v jehož podhradí se nalézá (respektive dvou hradů téhož jména – Altrathenu na okraji Niederrathenu a Neurathenu výše na skalní plošině zvané Bastei). Roku 1388 však již prokazatelně existovala i osada. Až do 19. stol. byla hlavním příjmem místních obyvatel těžba kamene, poté se stává Rathen významným centrem turistického ruchu. Přízvisko „kurort″ (letovisko) nese od roku 1936.

znak obce Kurort Rathen

historický obraz na pobřežní část Niederrathenu s přívozem; v pozadí skály Bastei

pohled na Rathen – především tedy Oberrathen - z vyhlídky Bastei; v pozadí Lilienstein a další stolové hory

Oberrathen při pohledu přes řeku

  

Niederrathen

milník v Niederrathenu

 

přívoz přes Labe; historické plavidlo je chráněnou památkou

Altrathen (Starý Ráten, Starý Rátný)

Zříceniny hradu na výšině při západním okraji Niederrathenu, přestavěné na hotel. Poloha hradu je poměrně netypická, neboť neleží na vrcholu, ale v podstatě ve svahu masivu, na jehož náhorní plošině se rozkládal hrad Neurathen. Tento hrad není mladším následovníkem Altrathenu, jak by se mohlo z pojmenování zdát; oba hrady fungovaly zřejmě současně a tak Neurathen zajišťoval ochranu níže položeného Altrathenu, vysunutého bezprostředně nad údolí Labe (někdy je Neurathen dokonce považován za starší). Oba hrady jsou tak často považovány za dvojhrad – jeden funkční obranný celek se dvěma jádry. Jádrem Altrathenu byla obytná kamenná hranolová věž 15 x 15 m, obehnaná hradbou oválného půdorysu, vymezující dvě malá nádvoříčka. Ve značně přestavěném areálu dochovány ze středověké stavby v podstatě jen valené sklepy.

Hrad je prvně připomínán roku 1361, kdy je v držení pánů z Michalovic, založen však byl pravděpodobně již výrazně dříve českým králem.  V polovině 15. stol. byl předán Sasku, avšak formálně zůstal českým lénem. Roku 1467 na hradě seděl loupeživý rytíř Hans von Ölsnitz (prezentovaný jako poslední loupeživý rytíř v Sasku); po dvou letech obléhání byl hrad dobyt a rozbořen. Koncem 19. stol. postaven na základech hradu v neogotickém romantizujícím stylu hotel (www.burg-altrathen.de).

 

Alt Rathen při pohledu od jihu

 

Alt Rathen ze severní strany

předpokládané podoba hradu ve středověku (burgrekonstruktion.de)

předpokládaný půdorys středověké podoby hradu (Hrady na hranici); se současným stavem to jaksi vůbec nesedí, z čehož se dá odvodit (není-li plán chybný), že většina současných nadzemních konstrukcí je novodobých

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Významnou památkou Rathenu byl tzv. Starý mlýn (Alte Mühle) z roku 1567. Stál v severní části Niederrathenu při Grünbachu (Mühlenweg 3). Při jedné z nedávných povodní byl však údajně natolik poškozen, že bylo upuštěno od jeho ochrany a budova byla stržena.

 

mlýn na historické pohlednici a na fotografii údajně z roku 2005, tedy nedlouho před demolicí (www.avig-dresden.de)

Web:

http://www.kurort-rathen.de (též česky)

http://de.wikipedia.org/wiki/Rathen

http://www.wanderpfade.de/?kat=0&wp=89

http://www.hm-noroc.de/basteigebiet/rathen.html

http://www.hrady.cz/?OID=5818 (česky)

http://www.apsida.cz/hrady/cizina/nemec/sasko/sas_dresden/raten/raten.htm (česky)

http://blog.synnatschke.de/europe/germany/eine-nacht-in-der-burg-altrathen/

http://burgrekonstruktion.de/main.php?g2_itemId=2025/

http://www.aivg-dresden.de/bildergalerie/landkreis-saechsische-schweiz-osterzgebirge/projekt-rathen-alte-muehle.html  

Literatura:

Kol.: Hrady na hranici. Čechy - Sasko (Děčín 2012)

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 2 (Dresden 2013)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014