SCHWARZBACHTAL (údolí Černého potoka)

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Hohnstein

100 m hluboké zalesněné údolí potoka Schwarzbach, zaříznuté do lužické žuly mezi vsí Lohsdorf a jeho ústím do říčky Sebnitz. Údolím procházela úzkorozchodná železnice zvaná Schwarzbachbahn. Na svazích fragmenty přírodě blízkých lesních porostů – součást evropsky významné lokality Lachsbach- und Sebnitztal, nejcennější místa chráněny jako přírodní památky (Maulberg, Nassenberg, Schwarzberg).

Schwarzbach v dolní části údolí

Schwarzbachbahn

Úzkorozchodná železniční trať o rozchodu 750 mm byla dlouhá 12,174 km začínala na nádraží Köhlmühle v údolí Sebnitz, kde navazovala na normálně rozchodnou trať ze Sebnitz do Bad Schandau. Do údolí Schwarzbachtal vstupovala tunelem pod ostrohem hrádku Schwarzberg. Výše v údolí procházela ještě jedním tunelem a několika skalními zářezy, několikrát přecházela potok (mosty dochovány s výjimkou jednoho). Poté, co opustila údolí, vedla před Lohsdorf a Ehrenberg do Hohnsteinu, kde končila.

Provoz na trati byl zahájen 30. dubna 1893 a ukončen 27. května 1951. Úsek údolím Schwarzbachtal je velmi dobře zachovaný – v některých úsecích dnes vede po tělese lesní cesta, ale i v místech, kde není využíván, je dobře znatelný a průchodný; od roku 1995 je udržována sdružením Verein Schwarzbachtal e.V., který výhledově usiluje o její obnovení.

louka pod Schwarzbergem; železnice přijížděla od tunelu v trase dnešní pěšiny mezi ohradníky

 

skalní zářez v dolní části údolí s pozůstatky izolátorů

rozšířený prostor pod Gossdorfem – „zastávka″ Schwarzbachtal zřejmě nemá historické opodstatnění, v žádných starých mapách ani tehdejších jízdních řádech se neobjevuje

  

lesní cesta v trase bývalé železnice

propustek

   

38 m dlouhý tunel; spolu s nedalekým tunelem pod Schwarzbergem jde o jediné dochované tunely na úzkorozchodné trati v Sasku, dnes tunelem prochází oficiální lesní cesta

 

železniční mostek přes Schwarzbach ve střední části údolí

skalní zářez ve střední části údolí

 

jediný dnes zničený mostek

 

železniční mostek v horní části údolí

trasa bývalé železnice přes pastviny v horní části údolí

těleso železnice vedoucí souběžně se současnou cestou; na foto vpravo

skalní zářez pod Lohsdorfem

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Schmalspurbahn_Goßdorf-Kohlmühle–Hohnstein

http://www.schwarzbachbahn.de

http://www.sachsenschiene.net/bahn_alt/str/pag_str34.htm

http://www.stillgelegt.de/schwarzbach/schwarzbach-2.htm

http://www.wandern-saechsische-schweiz.de/Seb_Bahnhof_Lohsdorf_Schmalspurbahn.asp

http://n2k.xima-web.de/1762.aspx 

Literatura:

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 3 (Dresden 2010)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014