SCHWARZBERG

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Hohnstein

Zříceniny hrádku na rozšířeném konci úzkého skalnatého žulového ostrohu, vybíhajícího od Gossdorfu k jihovýchodu, nad styk Schwarzbachtalu a Sebnitztalu (260 m n. m.), zvané též Gossdorfer Raubschloss (Gosdorferský loupežný zámek). Zříceniny hrádku, skládající se pravděpodobně z obdélné stavby a kruhové věže, romanticky upraveny (v části zdiva vestavěn kamenný altán, též „věž″ je minimálně značně přestavěna). Severozápadně od hrádku je ostroh přehrazen čtyřmi dosud více či méně znatelnými šíjovými příkopy. Na hrádek přístup buď po schodech z údolí Schwarzbachtal nebo po hřebenu od Gossdorfu. Hradní ostroh porostlý přírodě blízkými lesními porosty; chráněn jako přírodní památka, součást evropsky významné lokality Lachsbach- und Sebnitztal.

První zmínky pocházejí z roku 1372., kdy jej nechal dobýt Karel IV. Tehdy patřil Berkům z Dubé a tvořil jedno ze strážních stanovišť hradu Hohnsteina. Mezi nimi měl však výsadní postavení, neboť se k němu vázalo i příslušenství; předpokládá se proto, že původně tvořil centrum samostatného drobného panství a až později byl připojen k Hohnsteinu. Tomu by nasvědčoval i fakt, že ještě roku 1451 je uváděn jako české léno samostatně, vedle Hohnsteinu. Roku 1456 již uváděn jako pustý. Uměle postavenou ruinu nechal krátce po polovině 19. stol. postavit majitel statku Ulbersdorf; do jaké míry respektují původní dispozici hradu či dokonce využívají středověké zdivo není jasné. Opraveny roku 2003.

jádro hradu

  

prostor hradního paláce se zbytky jeho zdiva

 

altán, vestavěný zřejmě do nároží hradního paláce

 

romanticky upravená okrouhlá věž, respektive možná romantická stavbička na místě původní věže

 

ostroh charakteru kozího hřbetu severozápadně od hradu

přístup na hrad z údolí Schwarzbachu

  

pralesovité porosty na úbočí hradního ostrohu – přírodní památka

tunel

Hradním ostrohem prochází 63 m dlouhý tunel bývalé úzkokolejné železnice z Köhlmühle do Hohnesteinu (1893-1951). Tunel propojující Sebnitztal a Schwarzbachtal dodnes průchozí.

jižní portál tunelu

severní portál tunelu

  

v tunelu

  

zbytky izolátorů

Zajímavosti, poznámky:

Ø        K hradu se váží různé pověsti o loupežnícich a pokladech. Byly i románově zpracovány.

Ø        Tunel pod Schwarzbergem a nedaleký tunele v Schwarzbachtalu jsou jedinými dochovanými tunely na úzkorozchodné trati v Sasku.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Schwarzberg

http://www.apsida.cz/hrady/cizina/nemec/sasko/sas_dresden/gosdrf/gosdrf.htm (česky)

http://www.sachsenschiene.net/bahn_alt/str/pag_str34.htm

http://de.wikipedia.org/wiki/Schmalspurbahn_Goßdorf-Kohlmühle–Hohnstein 

Literatura:

Kol.: Hrady na hranici. Čechy - Sasko (Děčín 2012)

Peter Rölke a kol.: Wander- & Naturführer Sächsische Schweiz – Band 3 (Dresden 2010)

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2014