KÜHNHAIDE

Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Marienberg

Ves na planině uprostřed krušnohorských lesů při levém břehu horního toku říčky Schwarze Pockau/Černá (cca 700 m n. m.). Vedle kompaktnějšího jádra podél hlavní silnice a kolem kostela je tvořena řadou roztroušených osad a samot (Vierhöfe, Rattengasse, Herrenhaide, Stengelhaide, Wildhäuser). Ves obklopena přírodovědně cennými horskými podmáčenými loukami (součást evropsky významných lokalit Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung - Horské louky v okolí obcí Rübenau, Kühnhaide a Satzung  - a Tal der Schwarzen Pockau - Údolí Černé).

Kühnhaide prvně zmiňována roku 1552, kdy zde statek a mlýn Kynheide. Ves vznikla jako sídlo lesních dělníků a vorařů, později zde zřízen hamr, který pracoval do roku 1813. V 19. stol. se zdejší obyvatelé živili výrobou prýmek, krajek a těžbou rašeliny (zejména na Stengelhaide).

  

jádro vsi s kostelem; pohled z Čech

  

kostel z roku 1691 (na místě staršího dřevěného) s věží, vystavěnou 1787

portál kostela

  

náhrobní kameny při vnější zdi kostela

   

pomník padlým u kostela

pomník Friedricha Gottloba Kellera, vynálezce výroby dřevoviny (suroviny pro výrobu papíru), který se před pol. 19. stol. snažil svůj vynález zavést do praxe právě ve zdejším mlýně; mlýn však po nedlouhém čase zničila povodeň

hraniční říčka Černá čili Schwarze Pockau – vlevo Čechy, vpravo Sasko

plánek evropsky významných lokalit v okolí Kühnhaide – modře vyznačena EVL Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung (Horské louky v okolí obcí Rübenau, Kühnhaide a Satzung), zeleně vpravo podél státní hranice Tal der Schwarzen Pockau (Údolí Černé) a zeleně vlevo Mothhäuser Heide (www.umwelt.sachsen.de)

 

rašelinné louky s porosty suchopýrů západně od vsi – evropsky významná lokalita

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na české straně se vsí sousedila dnes zaniklá „stejnojmenná” osada Kienhaid.

Ø        Jméno je odvozeno od „Kein” - smrk - a „Heide” - vřesoviště, slatiniště, plochá neobdělávaná krajina.

Ø        Kühnhaide patří k nejchladnějším obydleným místům v Sasku (někdy uváděno i v celém Německu ?); počasí je zde sledováno soukromou meteorologickou stanicí (www.wetter-kühnhaide.de).

Web:

http://www.kuehnhaide.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Kühnhaide_(Marienberg)

http://n2k.xima-web.de/1538.aspx

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2013