RÜBENAU

Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Marienberg

Ves v nelesní enklávě uprostřed krušnohorských lesů, kolem 700 m n. m.. Kolem kostela v pramenné pánvi Rübenauského potoka (Rübenauer Bach) kompaktnější jádro, velká část vsi však v podobě samot a drobných osad (Einsiedel-Sensenhammer, Gasse, Grund, Flügel, Hradschin, Hirschberg, Kriegwald, Hammermühle, Heidehäuser, Neunhäuser, Niedernatzschung, Obernatzschung, Strohhübel) rozptýlena po celé planině. I přes poměrně intenzivní zemědělské obhospodařování okolních pozemků dochována řada fragmentů horských luk, chráněných dnes jako evropsky významná lokalita „Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung” (Horské louky v okolí obcí Rübenau, Kühnhaide a Satzung).

Rübenau vzniklo ve 2. pol. 16. stol. v souvislosti s těžbou dřeva ve zdejších lesích pro potřeby okolních dolů a hutí jako osada dřevařů, uhlířů a vorařů. Počátkem 17. stol. zde postaven drobný dřevěný kostel (na místě dnešního). Roku 1927 zde postavena „horská škola″ (Bergschule). Ve 2. pol. 20. stol. bylo Rübenau oblíbeným letoviskem. Bývalo samostatnou obcí, roku 2003 bylo připojeno k Marienbergu.

jádro vsi s kostelem od severu

 

kostel „Heilig-Geist-Kirche” (Svatého Ducha) na půdorysu nepravidelného šestiúhelníku  z roku 1714 - jeden z prvních kostelů tohoto typu v Krušných horách

luteránská fara

pomník padlým v parčíku u kostela

stará škola z roku 1927

 

usedlost v Niedernatschung, nedaleko hraničního přechodu s Kalkem

milník těsně za hraničním přechodem s Kalkem

rozptýlená zástavba osady Heidehäuser

návrší 755 m n. m. jižně od centra Rübenau se třemi větrnými elektrárnami

horské louky chráněné jako evropsky významná lokalita (modře; zeleně při dolním a pravém okraji jiná evropsky významná lokalita – Natzschungtal; www.umwelt.sachsen.de)

Antons Eck (Antonínův kout)

Návrší přímo na státní hranici jihozápadně od centra vsi je nejvyšším bodem celého Rübenau (785 m n. m.). Souběžně se státní hranicí prochází přes vrchol cesta, vedle ní vodojem, který vrchol ještě trochu zvyšuje a je upraven jako vyhlídkový bod s krásným výhledem na celou planinu Rübenau i její pokračování na české straně kolem Kalku a Načetína. Na úpatí vodojemu památník čtyř lesníků červenohrádeckého panství, zavražděných v roce 1945 při odsunu německého obyvatelstva z Čech.

  

vodojem upravený na vyhlídku

 

památník zavražděných lesníků z roku 2000

výhled k severovýchodu na Rübenau

výhled k jihovýchodu na Kalek, na obzoru Mezihořský vrch

 

samota na jihozápadním úbočí návrší, na počátku mělkého údolíčka směřujícího k východu do Načetínského potoka

 

podmáčená orchidejová louka s prstnatci v sousedství této samoty – součást evropsky významné lokality

naučná stezka

4 km dlouhá stezka „Heilpflanzen- und Kräuterlehrpfad Rübenau” (Stezka léčivých rostlin) tvoří okruh severozápadní částí vsi. Informační tabule seznamují s bylinami různých biotopů, kterými prochází. „Průvodcem″ po stezce je  čmelák Gwendolin. Stezka byla otevřena v roce 2005 a je volně přístupná.

 

informační tabule

trasa naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Planina, na níž leží Rübenau, patří ke klimaticky nejdrsnějším místům Krušných hor.

Ø        Na severním okraji planiny bývala údajně kdysi sklárna.

Ø        V kostele křtitelnice z hadce z nedalekého Zöblitz z roku 1885.

Ø        Rűbenau leželo v 16. a 17. stol. v bezcelní zóně (česká celnice byla v Načetíně a saská v Zöblitz), proto zde bylo velmi rozšířené pašování soli.

Web:

http://www.ruebenau.de/

http://de.wikipedia.org/wiki/Rübenau_(Marienberg)

http://www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/lehr_heilpflanzen.htm

http://n2k.xima-web.de/1538.aspx

http://www.komotau.de/forsterdenkmal.htm 

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2013