POBERSHAU

Sasko - Landkreis Erzgebirgskreis, obec Marienberg

Hornická ves v Krušných horách, v údolí Rote Pockau (561 m n. m.). Na okraji vsi na hraně údolí v dominantní poloze novobarokní kostel. V horní části vsi „Böttcherfabrik”, objekt bývalé továrny na dřevěné výrobky, dnes výstavní centrum s díly malíře Maxe Christopha, knihtiskařskou a strojírenskou dílnou či expozicí zemědělského nářadí, v dolní části vsi galerie „Die Hütte”, vystavující několik set figurek z lipového dřeva na biblické motivy od místního řezbáře Gottfrieda Reichela. V centru turisticky zpřístupněné důlní dílo Tiefer Molchner Stolln. Četné další pozůstatky hornické činnosti ve vsi i jejím okolí.

Ves vznikla při zdejších dolech na stříbro a cín (uváděných roku 1484) na přelomu 15. a 16. stol. Písemně je prvně zmíněna roku 1559. Byla rozdělena mezi město Marienberg a panství hradu Lauterstein; spojeny do jedné obce byly až v pol. 19. stol. Roku 1969 zde ukončena těžba. Do konce roku 2011 samostatná obec, od té doby součást města Marienberg.

znak Pobershau

pohled na Pobershau od jihovýchodu, vlevo skalní vyhlídka Blauerstein, v pozadí Merienberg

údolí Rote Pockau s rozptýlenou zástavbou Pobershau od kostela

škola; v popředí „pyramida” (Göpelpyramide)

 

neobvyklá otočná „pyramida” (Göpelpyramide), představující koňský žentour, sloužící dopravě rudy z dolů, a další hornické motivy, od řezbáře Michaela Osta z roku 1992

pomník padlým ve světových válkách v centru vsi

 

mechanický model okolí Pobershau se scénami místních pověstí z roku 1954, v současné době umístěný v infocentru; na druhé fotografii znázorněna pověst o Katzensteinu

snad zazděné ústí štoly (??) v centru vsi, dnes odpočívadlo

ústí štoly na levém břehu říčky v dolní části vsi; nad portálem písmena GA a letopočty 1856 a 1906

bývalá radnice

hamr Zinnfolienhammer, zpracovávající cín z místních dolů

hrázděná zástavba Pobershau

Molchnerova štola (Tiefer Molchner Stolln)

Důlní dílo přímo v centru vsi, na pravém břehu říčky. Před vstupem do štoly hrázděné budovy bývalé cáchovny; dnes zde restaurace a pokladna. Prohlídka zahrnuje jak historické štoly s funkční replikou vodního kola (Kunstgezeug) sloužícího k čerpání vody z nižších pater důlního díla, tak novější část vzniklou v souvislosti s těžbou bismutu s expozicí soudobé důlní techniky.

Tiefer Molchner Erbstolln (dědičná štola) byla ražena v letech 1525-29 z důvodu odvodnění místních dolů, které v té době patřily k nejproduktivnějším stříbrným dolům marienbergského důlního revíru. V 17. stol. se zde těžil především cín. Těžba ukončena roku 1866. Veřejnosti byla štola zpřístupněna již roku 1934 a znovu 1959, poté, co zde v letech 1947-54 probíhala těžba bismutu. Roku 1990 prohlídkový okruh rozšířen právě o expozici těžby bismutu.

cáchovna, od roku 1934 sloužící jako restaurace (www.huthaus-pobershau.eu)

 

portál štoly z roku 1822 se saským znakem

kámen z roku 1733, zazděný nedaleko vchodu do štoly - Erbbereitungstafel (Lochstein)

vstupní část

zatopená šachta

 

vodní kolo s čerpadly, sloužící k čerpání vody z nižších pater dolu

   

ještě pár záběrů ze staré části dolu

z expozice těžby bismutu

kolejiště úzkorozchodné důlní drážky

důlní vozík coby upoutávka na prohlídkovou štolu

luteránský kostel

Novobarokní kostel stojí na severovýchodním okraji vsi, v dominantní poloze na hraně údolí. Postavený byl v letech 1903-04 podle návrhů Woldemara Kandlera.

 

kostel

41 m vysoká kostelní věž

 

kamenný reliéf nad vstupním portálem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Protože v říčce Rote Pockau nebylo pro provoz všech zdejších dolů a dalších zařízení dostatek vody, byl ve 2. pol. 17. stol. vybudován kanál Grüne Graben, přivádějící sem vodu ze sousedního údolí Scharzwassertal.

Web:

http://www.pobershau.de

http://www.molchner-stolln.de

http://de.wikipedia.org/wiki/Pobershau

http://de.wikipedia.org/wiki/Molchner_Stolln

http://www.kirche-pobershau.de
http://www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de/lehr_pober.htm

http://krusnohori-bez-hranic.cz/prohlidkovy-dul-molchnerske-stoly (česky)

http://ins-erzgebirge.de/ausflugsziel.php?id=50

http://ins-erzgebirge.de/ausflugsziel.php?id=46

http://monte.hrz.tu-freiberg.de/monte/cgi-bin/details.cgi?id=25352&obj=1&menutype=tourist

http://monte.hrz.tu-freiberg.de/monte/cgi-bin/details.cgi?id=25350&obj=1&menutype=tourist

http://monte.hrz.tu-freiberg.de/monte/cgi-bin/details.cgi?id=25339&obj=1&menutype=normal

http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Deutschland/Sachsen/Chemnitz%2C%20Direktionsbezirk/Erzgebirgskreis/Marienberg%2C%20Revier  

Ke stažení v jpg: plánek Pobershau z infotabule / plánek Pobershau z webu obce / turistická mapa okolí Marienbergu

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky

červenec 2013