Góra Szwedóv / Schwedenberg (Švédská hora)

vojvodství Pomořské, okres Puck

Též Szwedska Gora (19 m n.m.). nejvyšší vrchol v pásmu písečných dun při východním pobřeží Helského poloostrova. Bezprostřední okolí Švédské hory tvoří velice členitý terén jen spoře porostlých dun, který má přes svoji malou nadmořskou výšku místy na pohled téměř horský charakter. Na ně, stejně jako na přilehlé pobřeží Baltského moře, z vrcholu zajímavý výhled. Součást Přímořského krajinného parku (Nadmorski Park Krajobrazowy).

    

Na vrcholu zpustlý, dnes již nefunkční maják (teoreticky na něj lze vystoupit, není to však nejbezpečnější). 17 m vysoká věž lehké kovové konstrukce z let 1935-36 nahradila starší maják v Boru. Jeho provoz byl plně automatický. Fungoval až do roku 1990, od té doby opuštěn, stále však výrazným orientačním bodem. (Jsou silné tlaky na jeho úplnou likvidaci – rozebrání a převezení do šrotu.)

  

V dunách jižně od majáku směrem k „Čapímu hnízdu“ skupina zajímavých vojenských objektů 60. samostatného dělostřeleckého pluku z roku 1957 a jeden pozůstatek starší německé dělostřelecké baterie (Sperrbatterie), pravděpodobně z roku 1943. Objekty propojeny systémem dnes již polozasutých zákopů vyztužených betonovými prefabrikovanými deskami (některé mají i podzemní úseky).

       

Západně od majáku trasa bývalé úzkokolejky, dosud patrná jako pohodlná lesní cesta, nápadná zejména tím, že místy vede na výrazných náspech či v zářezech. S normálněrozchodnou tratí z Helu do Wľadisľawowa mimoúrovňové křížení. 

 

Web:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Góra_Szwedów (http://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_Morska_Góra_Szwedów)

http://www.rzygacz.webd.pl/index.php?id=17,384,0,0,1,0 

Podrobné informace o vojenských objektech Helské kosy poskytuje mapa Fortfikacje Póľwyspu Helskiego z roku 2008.

Okolí:

V okolí řada zajímavých meziválečných, válečných i poválečných vojenských objektů (Cypel Helski, Bocianie Gniazdo, bývalá raketová základna, Muzeum obrony Wybreža – pevnost „Scheswig-Holstein″, Bór…). Na Cypelu maják Pobřeží lemuje Velká pláž (Duža Plaža).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009