Bocianie Gniazdo / Stozchnest (Čapí hnízdo)

vojvodství Pomořské, okres Puck

Návrší (duna -15 m n.m.) při západním pobřeží Helské kosy. V minulosti zde upravená vyhlídka, dnes již zřejmě (v souvislosti s pozdějším vojenským využitím?) zaniklá. Uváděna je zde též vojenská pozorovatelna z 20. let, z níž by měly být dochovány betonové základy - ani ty jsme však nenalezli. Terén zde přechází z pro Helskou kosu typických bizardních borových porostů do volných mohutných písečných dun, porostlých jen tu a tam křovím. Součást Přímořského krajinného parku (Nadmorski Park Krajobrazowy).

  

Celá oblast (zejména jižně a západně od vrchu) je prošpikována řadou zákopů (navzdory výztuze z prefabrikovaných panelů z velké části již více či méně zasutých) a palebných i pozorovacích stanovišť „Opevněného prostoru č. 2“ (Batalionowy Rejon Umocniony nr. 2 „Hel″) z poválečného období (1953-56), který měl zabránit případnému vylodění nepřátelských vojsk na poloostrově. Délka zákopů se zde uvádí na 14,5 km.

Severně od Čapího hnízda se nachází 33. dělostřelecká baterie „Duňska″ (označení 32. baterie na objektu je zjevně chybné – ta leží mnohem severněji v lokalitě „Bor“). Baterie patří k nejstarším vojenským objektům poloostrova (vybudována 1932). Byla vyzbrojena polními kanóny ráže 105 mm v otevřených postaveních. Dochovány oba železobetonové objekty, ukryté v borovém „pralese“ – volně přístupné, vede k nim z Helu žlutě značená trasa.

   

Podrobné informace o vojenských objektech Helské kosy poskytuje mapa Fortfikacje Póľwyspu Helskiego z roku 2008.

Okolí:

Severně Góra Szwedóv s bývalým majákem, jižně Cypel Helski s funkčním majákem a řadou dalších vojenských objektů. Celá oblast je lemována Velkou pláží (Duža Plaža). Západně přístavní městečko Hel.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009