CYPEL HELSKI

vojvodství Pomořské, okres Puck

Nejjižnější část Helské kosy – převážně borovým (značně bizardním) lesem porostlé písečné duny ukrývající velké množství meziválečných, válečných i poválečných militárních památek. Od roku 1936 vojenský prostor, přístupné bez průvodce až od roku 2004. Většina objektů byla opuštěna v 70. letech, řada z nich dnes volně přístupná. Nejzajímavější z nich spojuje červeně značená trasa, objekty jsou opatřeny pěknými názornými informačními tabulemi. K dalším objektům pak vedou trasy modrá, žlutá a černá, již bez informačních tabulí. Součást Přímořského krajinného parku (Nadmorski Park Krajobrazowy).

   

Na nejvyšším místě poloostrova postaven na jihovýchodním okraji Helu maják, postavený roku 1942. 41,5 m vysoká osmiboká cihlová věž je od roku 1994 přístupná veřejnosti (předtím „strategický objekt“). U vchodu pamětní deska připomínající návštěvu obnovitele svobodného Polska maršála Jozefa Piłsudzkiego (1. července 1928). Severně od majáku areál geofyzikální (zal. 1932) a meteorologické (zal. 1851) observatoře.

  

V areálu bývalých vojenských objektů při jižním okraji Helu (kde je začátek modré a červené stezky) pomník obránců Helu, kteří zde na počátku 2. sv. války v září 1939 dokázali přes měsíc vzdorovat v počtu necelých 3000 mužů ohromné německé přesile.

Na západním pobřeží dosud funkční nevelký objekt vojenského vysílače.

Jižně od něj v pobřežním pásmu 4 vzájemně podzemními chodbami propojené objekty 27. baterie stálého dělostřelectva z let 1955-58. Stropnice objektů byly osazeny pobřežními kanóny sovětské výroby B-34U ráže 100 mm, z nichž jeden dochován zcela a jeden částečně.

   

Na úrovni nejjižnější z nich přetíná poloostrov ve směru západ – východ řada meziválečných objektů 31. pobřežní baterie „Heliodora Laskovského“ (vybudována 1935; osazena švédskými kanóny Bofors  ráže 152 mm, čímž se stala nejsilnějším prvkem opevnění Polského pobřeží), v roce 1949 přebudovaná na sovětské kanóny B-13 ráže 130 mm a přejmenována na 13. baterii stálého dělostřelectva. Nejzápadnější objekt přímo na pobřeží byl odstřelen a dnes je ve zříceninách, další tři jsou velmi dobře zachovány, nejvýchodnější byl dostavěn podle původních plánů až roku 1948. Jménem svého zakladatele pojmenována až v roce 2007, do té doby se jí říkalo „Cyplowá″.

   

Poblíž baterie několik zřícenin drobných neopevněných domků obdélného půdorysu z 50. let.

 

Objekt č. 203 této baterie vlevo od hlavní komunikace z Helu na pláž dnes upraven jako muzeum (oplocen, vstupné) – možnost prohlídky celého bunkru včetně na jeho stropnici instalovaného kanónu B-13, funkčního muničního výtahu… V podzemních prostorách pamětní síň obrany Helu. Na objektu pamětní deska velitele baterie nadporučíka Zbigniewa Przybyszewského, který roku 1939 velel obraně Helu a v roce 1952 byl komunistickým režimem falešně obviněn a popraven (instalována 2007). 

    

K areálu 31. baterie vedla od severu úzkokolejka, dosud zachovaná jako široká lesní cesta.

 

Jižně od majáku se nachází radarová věž a věž hlavního řízení palby 13. baterie stálého dělostřelectva. Radarová věř uzavřena, avšak věž hlavního řízení palby, která je originální německou věží, je volně přístupná a nachází se v ní dokonce i dálkoměr (areál sice oplocen, ale již zpustlý).

     

Jihozápadně od něj nedaleko hlavní cesty z Helu záložní stanoviště řízení palby 13. baterie – nevelká věž, využívající jako základ německý podstavec pro radar Würzburg Riese.

 

Ještě více jihozápadně další věž řízení palby, patřící pro změnu k 27. pobřežní baterii. Pro svoji neobvyklou konstrukci je přezdívána „kuří nožka“. V místnosti pro dálkoměr na stěnách dochovány různé instruktážní návody a nákresy.

    

V areálu též řada (vesměs poválečných) podzemních krytů, jak pro techniku (elektrocentrály, sklady apod.), tak pro mužstvo.

       

Na několika místech opevněného prostoru drobné železobetonové „hříbky″ –  poválečné kulometné kopule střežící zřejmě přístupové cesty k 13. baterii.

    

Na západním i východním pobřeží železné věže lehké konstrukce („Nabiežniki″), na něž možno vystoupit.

 

Severněji při východním pobřeží zbytky 21. baterie, vybudované v letech 1933-35 – v lese schované dva masivní muniční úkryty, na jejichž stropech byly umístěny francouzské kanóny „Scheider“ ráže 75 mm, a zříceniny jakéhosi objektu nepevnostního charakteru obdélného půdorysu (vede k nim žlutá značka). Někde pod ní blíže k pobřeží by měla být poválečná protiletecká baterie 60. samostatného pluku, tu jsme však nenalezli.

 

Ještě severněji nevelké zbytky německé protiletecké baterie „Hel″, vybudované kolem roku 1940 a tvořené kanóny ráže 105 mm na betonových základech (vede k nim černá značka). Poblíž jakási dosud funkční věž.

 

Z oblasti „Čapího hnízda″ (Bocianie Gniazdo) sem zasahuje systém zákopů „Opevněného prostoru č. 2″.

 

Web:

http://fortifikace.bloguje.cz/708686-opevneny-prostor-hel.php (česky)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Latarnia_Morska_Hel

http://www.museo.pl/content/view/871/143/

http://www.cmm.pl/latarnie.php?main=hel&ccid=&mid=56&pid=&lang=pl_

http://latarnie.igel.pl/heln2.htm

http://www.latarnie.pl/latarnia_w_helu.php

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejon_Umocniony_Hel

http://hela.com.pl/laskowski.htm

http://militariahel.private.pl

http://www.bas.tpf.pl/Baterie/13BAS/13BAS_1.htm; http://www.bas.tpf.pl/Baterie/27BAS/27bas_opis.htm

http://www.fortyfikacje.eksploracja.pl/fr_bat21.htm; http://www.fortyfikacje.eksploracja.pl/fr_13bas.htm; http://www.fortyfikacje.eksploracja.pl/fr_27bas.htm

http://www.opuszczone.net/?p=125

Podrobné informace o vojenských objektech Helské kosy poskytuje mapa Fortfikacje Póľwyspu Helskiego z roku 2008.

Ke stažení v jpg: plán vojenských památek Cypelu

Okolí:

Přístavní městečko Hel. Další vojenské objekty v prostoru Bocianie Gniazdo a Góra Szwedóv. Podél východního okraje se táhne Velká pláž (Duža Plaža).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2009