NEUBAU

(Wien)

Předměstí Vídně, dnes její 7. obvod (cca 200 m n. m.). Rozkládá se jihozápadně od Vnitřního Města mezi bývalým vnitřním a vnějším opevněním Vídně, v okolí ulice Burggase. Na severu je ohraničeno ulicí Lerchenfelder Strasse (v těch místech kdysi tekl potok Ottakringer), na západě Neubaugürtel, na jihu Marianhilfer Strasse a na východě Museumplatz (součástí čtvrti je i muzejní komplex Museumsqurier, který je v širším slova smyslu považován za součást Hofburgu). 7. vídeňský obvod vznikl roku 1850 spojením historických částí Sankt Ulrich (kolem stejnojmenného kostela v severovýchodní části dnešního obvodu), Spittelberg (jihovýchodně od něj), Neubau (střední část čtvrti – jméno lze přeložit jako Nové Domy) a Schottenfeld (zástavba v nejzápadnější části čtvrti při bývalém vnějším opevnění Vídně, na polích patřících kdysi vídeňskému Skotskému klášteru) + malých kousků částí Altlerchenfeld (na severozápadě), Mariahilf (na jihu) a Laimgrube (na jihovýchodě). V severovýchodním rohu čtvrti Trautsonský palác, mechitaristický klášter a Volkstheatr (Lidové divadlo). Patří k nejmenším a nejhustěji osídleným vídeňským čtvrtím. Severovýchodní část čtvrti (zhruba části Sankt Ulrich, Spittelberg a Laimgrube) součástí „historického centra Vídně″, zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

znak, symbolizující jednotlivé části čtvrti - nahoře čtyři skřivánci (Altlerchenfeld – Staré Skřívánčí Pole) a sv. Ulrich (Sankt Ulrich), dole benediktýnský mnich putující na louce (Schottenfeld) a hora se Svatým duchem (Spittelberg - Špitální Vrch), uprostřed vlastní znak Neubau, symbolizující vítězství křesťanů nad Turky

 

stanice metra Volkstheater (linky U2 a U3)

Sankt Ulrich

Kdysi ves před hradbami Vídně, dnes součást 7. vídeňského obvodu Neubau. Centrem kostel sv. Ulricha na Sankt-Ulrich-Platz. K této čtvrti patří i Trautsonský palác a mechitaristický klášter.

Osada Zeismannsbrunn je zde uváděna již počátkem 13. stol.; je nejstarší částí Neubau. Roku 1211 v ní zámožný obchodník vybudoval kapli sv. Ulricha, po níž osada posléze převzala jméno. 1473 došlo ke katastrofě, kdy se při bouři kaple zřítila a zabila kněze a dalších 30 obyvatel. Znovupostavený kostel i s osada vážně poničeny během 1. tureckého obléhání Vídně roku 1529. Na přelomu 16. a 17. stol. byl kostel reformace. Nový barokní kostel postaven roku 1721.

 

barokní zástavba na Sankt-Ulrich-Platz

kostel sv. Ulricha (Ulrichskirche)

svatotrojiční sloup za kostelem

Palais Trautson (Trautsonský palác)

Palác z let 1710-1712, postavený dle projektu Johanna Bernharda Fischera von Erlach pro Johanna Leopolda Donata hraběte Trautsona, se nachází v severovýchodním cípu čtvrti. Je jedním z nejvýznamnějších barokních paláců Vídně. Roku 1760 ho koupila Marie Terezie pro Uherskou gardu. Po jejím rozpuštění roku 1848 se stal palác sídlem dolnorakouského armádního velitelství, po roce 1866 byl opět využíván Uherskou gardou a v majetku Maďarské republiky zůstal i po pádu monarchie, až do začtku 60. let. Od té doby v něm ministerstvo spravedlnosti; v té souvislosti došlo ke kontroverzním úpravám některých částí paláce.

  

Trautsonský palác

pomník spisovatele Ferdinanda Raimunda od Franze Vogla z roku 1898 v parku před Trautsonským palácem

Mechitaristenkollegium (mechitaristický klášter)

Areál kláštera mechitaristů - benediktýnských mnichů arménské církve – se nachází v nejseverovýchodnější části čtvrti, mezi ulicí Mechitaristengasse a Trautsonským palácem. Klášter založen 1810 v původních objektech kapucínů z počátku 17. stol.  Po požáru roku 1835 došlo k radikální přestavbě, při níž získal areál dnešní podobu. Klášterní kostel, zasvěcený Panně Marii Pomocné, postaven v letech1871 - 1874 architektem Josefem Kornhäuselem.

 

průčelí a portál kostela Mechitaristenkirche v ulici Neustiftgasse

 

Spittelberg

Čtvrť vznikla na polích, které patřily městskému špitálu (původně proto Spitalberg, Špitální vrch). Od poloviny 17. stol. byly zdejší pozemky pronajímány pro výstavbu domků chudiny, zejména přistěhovalců. Tím byl determinován i ráz postupně se vyvinuvší osady, která měla pověst chudé čtvrti drobných domků a úzkých uliček, putyk a prostituce, ale i potulných umělců a bohémů. Po 2. světové válce se uvažovalo o kompletní demolici zchátralé čtvrti a jejím nahrazením moderním bytovým komplexem, v důsledku protestů veřejnosti však bylo od tohoto záměru upuštěno, většina domů byla obnovena a dnes jde velmi dobře zachovaný urbanistický celek, vesměs ve stylu biedermeieru s řadou restaurací a galerií. Její těžiště je kolem ulic Guttenberggase a Soittelberggase.

dům na rohu ulic Burggase a Gutenberggasse

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Neubau_(Wien)

http://www.wien.gv.at/bezirke/neubau/

http://www.wien-konkret.at/bezirke/7/  

http://www.stulrich.com

http://www.spittelberg.at (též česká verze)

http://www.amerlinghaus.at

http://www.tourmycountry.com/austria/mechitaristenkirche.htm (anglicky)

http://www.tourmycountry.com/austria/st-ulrich-church.htm (anglicky)

http://www.viennatouristguide.at/Ring/Denkmal_Bild/z_raimund.htm

Okolí: Vnitřní Město / Hofburg / Schönbrun

úvodní stránka Rakouska / rejstřík míst / záznam v deníku

prosinec 2012