SCHÖNBRUNN

(Wien)

Zámecký a parkový komplex v jihozápadní části Vídně – letní sídlo Habsburků. Na monumentální barokně-rokokový zámek, čítající údajně 1441 místností (dnes zde veřejnosti přístupná interiérové expozice a muzeum kočárů) navazuje rozlehlý park (cca 1 x 1,2 km) s Glorietem z roku 1775, nejdelší oranžérií na světě a mnoha dalšími zajímavými stavbami, jehož součástí je i zoologická zahrada a dva skleníky. Areál Schönbrunnu je jakožto jeden z nejpůsobivějších a nejlépe zachovaných barokních souborů svého druhu v Evropě a jako symbol moci a vlivu Habsburků na Evropskou historii zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

V majetku Habsburků od roku 1569; tehdy se jmenoval Katterburg, jméno Schönbrunn získal až letohrádek, vybudovaný roku 1642 a zničený při druhém obléhání Vídně Turky. Zámek vystavěn v 1. pol. 18. stol. z pověření císaře Leopolda I. architekty Johannem Bernhardem Fischerem z Erlachu a Nicolausem Pacassim. Od Marie Terezie v něm Habsburkové žili po větší část roku (pouze na zimu se vraceli do vídeňského Hofburgu) a byl tak svědkem řady významných státních jednání. Zde se roku 1830 narodil a zde strávil poslední léta své vlády císař Josef II. Roku 1918 zde podepsal císař Karel I. svoji abdikaci a ještě téhož roku přešel areál do správy nově vzniklé republiky.

plánek areálu (ke stažení s legendou) – oranžově dole vlastní zámek, tmavě zeleně vpravo uprostřed zoologická zahrada (stranově obrácené, sever zhruba dole)

 

císařská rezidence

jezírko „Fischbassin″ – pojmenované podle toho, že se zde již v 18. stol. chovaly zlaté rybky

 

kašna Sternbassin uprostřed diagonály mezi zámkem a zoologickou zahradou

  

stanice metra Schönbrunn – trasa U4

Tiergarten (zoologická zahrada)

Zoologická zahrada v schönbrunnském parku vznikla již roku 1752 a je tak nejdéle existující zoo na světě. Patří k nejznámějším zoologickým zahradám v Evropě, chová na 500 druhů zvířat. Moderní pavilóny a výběhy, přizpůsobené potřebám zvířat, zde koexistují s historickými budovami. V současné době má zoo cca 17 ha a chová na 500 druhů živočichů. Roku 1906 se zde poprvé na světě narodil v zajetí slon africký, roku 2007 se zde narodilo první přirozenou cestou v zoo zplozené mládě pandy velké.

plánek zoo (ke stažení v lepším rozlišení s  legendou) – vpravo historická „kruhová″ část zahrady, vlevo nová část

ředitelství zoologické zahrady

 

nejstarší zástavba zoologické zahrady – centrální Kaiserpavillon a jeden z domků, které kolem něj tvoří kruhovou kompozici; u tohoto v současné době sídlí plameňáci

 

panda velká – v Schönbrunnu od roku 2003 jako v 2. zoo v Evropě (po Berlínu)

 

koala – další velká atrakce Schönbrunnské zoo

 

mozaika ve výběhu mokřadních ptáků ve východní části zoo, kde žijí mimo jiné pelikáni kadeřaví

tahr himalájský v nejvýchodnější části zoo

pavilón bornejského deštného pralesa (Regenwaldhaus) – veliký skleník, otevřený roku 2002 k 250. výročí zoo, s plně biotovou expozicí, kde se mezi rostlinami volně pohybují živočichové

 

kaloni indičtí u stropu skleníku

výběh ledních medvědů

  

polárium - tučňáci skalní, tučňáci patagonští a lachtani hřívnatí

Dům opic (Affenhaus) z roku 1906

historická voliéra v jihozápadní části zahrady

  

Ptačí dům – dva oddělené prostory (africká savana a tropická Jižní Amerika), v nichž volně poletují ptáci; na snímku uprostřed africká vlha běločelá

nájemníky domu ovšem nejsou jen ptáci, ale třeba i lenochod dvouprstý

  

mořské akvárium – korálový útes

  

sladkovodní akvárium

skleníky

Dva skleníky v severozápadní části parku, v severním sousedství ZOO - Palmenhaus (palmový skleník) a Wüstenhaus (Dům pouště). 113 m dlouhý a v centrální části 28 m vysoký Palmový skleník byl postaven v letech 1881-1882 podle plánů Franze Xavera Schmida. Skládá se ze třech oddělených pavilónů, v nichž tři různá klimatická pásma. Secesní Dům pouště (původně nazývaný Sonnenuhrhaus – Dům slunečních hodin) z roku 1904 je dílem architekta Alfonse Custodise.  Původně zde sbírka australských a jihoafrických rostlin, po roce 1989 Motýlí dům. Roku 1998 z důvodu havarijního stavu uzavřen, po rekonstrukci zde roku 2003 otevřena unikátní expozice sukulentů v „přirozeném prostředí“ včetně různých druhů živočichů, rozdělená do tří částí – Madagaskar, Starý svět a Nový svět.

Palmový skleník – mimořádná stavba, údajně jeden z největších skleníků na světě

    

vegetace v Palmovém skleníku - na 4500 druhů rostlin

  

architektonické detaily skleníku

 

Wüstenhaus

    

v expozici Domu pouště

Web:

http://www.schoenbrunn.at

http://de.wikipedia.org/wiki/Schloss_Schönbrunn

http://www.zoovienna.at

http://www.bundesgaerten.at/article/archive/17612

http://whc.unesco.org/en/list/786 (anglicky)

http://www.wien.info/cs/sightseeing/sights/imperial/schoenbrunn-palace (česky)

Ke stažení v jpg: plán areálu / jiný plán areálu / plán vymezení památky UNESCO / hodně neúplný plán zoologické zahrady

Okolí: Neubau / Vnitřní Město / Hietzing

úvodní stránka Rakouska / rejstřík míst

prosinec 2007