Sub Piatră / BÚvópatak

Judet Alba

Roztroušená ves na severozápadním okraji pohoří Trascau. Skládá se ze dvou oddělených částí – menší v údolí pod jeskyní Huda lui Papara (ta zřejmě dala vsi jméno – Sub Piatră znamená doslova „Pod skálou″) a rozlehlejší na hřebeni západně od něj (zejména na jeho západním úbočí). Osídlení je staré zřejmě několik staletí, avšak pod tímto jménem je uváděno teprve od roku 1874.

Na terase nad pravým břehem říčky bezprostředně pod vývěrem z jeskyně se nalézá malý ženský pravoslavný klášter Schitul sub Piatră. Skládá se z nevýrazné patrové obdélné vlastní klášterní budovy a dvou samostatně stojících kostelů – nového zděného a starého dřevěného „Cuvioasa Paraschiva″ (svaté Paraschivy) z roku 1798 s malovaným interiérem ze 40. let 19. stol. V kostele údajně dvě „zázračné“ ikony – Madona a sv. Mikuláš z pol. 18. stol. V areálu dřevěného kostela, obehnaného kamennou zídkou, též dřevěné zvonice.

     

V okolí kláštera, zejména v loukách severně d něj a na skalní terase východně, dochována řada typických kůlen a seníků s vysokými „stohovými″ střechami (většinou roubené, některé však i kamenné). Na lučinatém návrší asi dva kilometry severně od kláštera dřevěný kříž.

    

 

Část na hřebeni leží mimo větší cesty, složená dosud převážně z původních roubených chalup. Též několik stavení se „stohovou″ střechou.

    

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Sub_Piatră

http://www.karpatenwilli.com/apuseni/papara.htm (německy)

http://www.studentie.ro/SCHITUL_SUB_PIATRA-a1084-298107915.html

Okolí:

Krasová plošina Bedeleu, jeskynní soustava Vanatarile PonoruluiHuda lui Papara, Salciua de Jos v údolí Ariese. Dřevěný kostel též v nedaleké vsi Valea Larga.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červenec 2008