Runcuri

Judet Hunedoara

Vápencové návrší (788 m n.m.) na jižním okraji pohoří Sureanu. K jihu spadává strmě do soutěsky Cheile Crivadiei, na západě spadává do soutěsky potoka Ighiobului (?). Vrch je hustě porostlý keři šípku a hlohu, ve vrcholové části pastviny. Omezená výhledy, zejména na protější masív Retezatu a na Crivadskou věž, ležící na druhé straně soutěsky.

 

Na severu přechází návrší do typické krasové plošiny se škrapy a závrty. Na jejím východním okraji samota Izvoreni pod jedním z krasových vývěrů.

  

Součást Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina.

Okolí:

Crivadská soutěska, ves Crivadia, krasová plošina Comarnice. Východně dácká pevnost Bănita (zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO) a jeskyně Pestera Bolii – jedna z největších jeskyní v Transylvánii.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červen 2008