CHEILE Crivadiei (Crivadská soutěska)

Judet Hunedoara

Přes 1 km dlouhá krasová soutěska říčky Crivadia nad stejnojmennou vsí na jižním úpatí pohoří Sureanu, hluboká místy až 100 m. V soutěsce bohatá a pestrá flóra, mimo jiné zde rostou endemity jaterník sedmihradský, kostival srdčitý, mateřídouška hlavatá a jeřáb Sorbus borbasii, vzácný hvozdík Dinathus petraeus či neméně vzácná tráva Sesleria rigida – mezinárodně významná botanická lokalita, přírodní rezervace (10 ha). Přes dolní část soutěsky vysoký silniční most (silnice DN 66 Hateg – Petrosani) s hezkým výhledem na část soutěsky, která je velice špatně přístupná.

  

Zprava se do soutěsky napojuje krásná skalnatá rokle potoka Ighiobului. Krásné staré buky. Dle map by v této rokli měly být i nějaké jeskyně – nenalezeny.

    

O něco západněji vytváří nevelký potůček, stékající do soutěsky (taktéž z pravé strany), zajímavé vysoké kaskády.

  

Na skalním útesu nad levým břehem soutěsky stojí kamenná věž Turnul de la Crivadia. Je to kamenná stavba kruhového půdorysu o průměru 13 metrů. Hradba byla dříve zakončena dřevěným ochozem, dnes po něm zbyl v horní části zdi pouze úzký parapet. Vstup od severu, stěny opatřeny střílnami. Věž byla postavena v 1. polovině 16. stol. jako celní stanice na důležité komunikaci z Transylvánie do Valašska. Z pevnosti zajímavý pohled do soutěsky. Přístup po pěšině ze silnice DN 66 zhruba proti vyústění silničky ze vsi Crivadia.

   

Součást Parcul Natural Gradistea Muncelului - Cioclovina.

Web:

http://www.plantlifeipa.org/Factsheet.asp?sid=763 (anglicky)

http://www.patzinakia.ro/wallachiamediaevalis/crivadia-index.html (též http://www.patzinakia.ro/MONUMENTA/CRIVADIA/index.html)

http://www.ici.ro/romania/ro/turism/hd_crivadia.html

http://mars.elte.hu/varak/krivadia/krivadia.htm (maďarsky)

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/turnulmedieval-info.htm (německy)

Okolí:

Ves Crivadia, návrší Runcuri s krasovými jevy. Východně dácká pevnost Bănita (zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO) a jeskyně Pestera Bolii – jedna z největších jeskyní v Transylvánii.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červen 2008