Cloasterf / Klosdorf / Miklóstelke

Rumunsko – župa Mureș, obec Saschiz

„Saská‟ ves ulicového typu zhruba ve směru severovýchod – jihozápad (463 m n. m.) v Tarnavské vysočině (Podişul Târnavelor). V centru opevněný evangelický kostel, v jihozápadní části drobný pravoslavný kostelík.

Ves prvně připomínána roku 1267. Ve 14. a 15. stol. majetek kláštera Cârţa.

image168

ves s opevněným kostelem od severu; v pozadí hřeben Dealui Crit

image042

centrum vsi při pohledu z kostelní zvonice

image018 image016  image164 image014 image012 image010 image008 image006

tradiční zástavba vsi

image004

pravoslavný kostelík v jihozápadní části vsi

opevněný kostel

Kostel s obdélnou lodí a polygonálním presbytářem ve stejné šíři, s obranným patrem neseném na 14 opěrných pilířích. Interiér je převážně z 18. stol. Kostel je obklopená lichoběžníkovou hradbou s baštou v každém rohu, přičemž jihozápadní bašta byla později nahrazena zvonicí. Bašty s pultovou střechou

Kostel byl spolu s opevněním postaven (na místě staršího) v letech 1521-24. Patří k poslední generaci opevněných kostelů v Sedmihradsku; unikátní je zejména tím, že jde o kompaktní areál, kde kostel byl stavěn současně s opevněním. V roce 1819 byla jihozápadní věž nahrazena zvonicí.

Prohlídka kostela možná na požádání (vstupné), adresa a kontakt na dveřích kostela.

 

Balustráda galerie z 18. století, která obklopuje loď ze tří stran, je zdobena květinovými motivy a reprezentacemi dalších opevněných kostelů. Orgánový oltář se skládá z oltářní spodní konstrukce z roku 1716, v roce 1832 byl nastaven nový varhanní orgán.

image166 image160 image026

celkový pohled na opevněný kostel

image142

plán kostela – černě zdivo z let 1521-24, fialově mladší sakristie, modře zvonice z roku 1819, žlutě vstupní objekt z 1. pol. 20. stol.

image052 image148 image066

pevnostní kostel

image034

vstupní portál

image124 image132

presbytář kostela

image024

nápis na vítězném oblouku

image134 image128

oltář s varhany a kůrem

image136

klenba lodi

image118 image120

kazatelna

image092

lavice datovaná 1539

image098

pamětní deska obětem 1. světové války

image090 image033 image138

dřevěné empory s věšáky

image130 image094

květinová výzdoba empory

image140

opevněné kostely ve výzdobě empory

image112 image108

obranné patro kostela

image110

jakási truhla v podkroví kostela

image144 image042

západní hradba se severozápadní baštou

image156 image154 image102 image086

severozápadní bašta

image047 image030 image104 image084

severovýchodní bašta

image028 image064

východní hradba

image070

branka ve východní hradbě

image022 image082 image106 image068

jihovýchodní bašta

image044 image146

jižní hradba

image078 image062

interiér bašt s tyčemi na skladování potravin

image150 image020

zvonice v jihozápadním rohu areálu

image060

přístup na zvonici

image056 image058

specifické řešení otvorů pro zvonová lana

image050 image048 image046

zvony na zvonici

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno vsi odvozeno od původního zasvěcení kostela – sv. Niklaus (Mikuláš). Odkud Klos-dorf, možná původně Klaus-dorf.

Web:

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cloașterf,_Mureș 

http://art-historia.blogspot.com/2008/09/bserica-fortificata-saseasca-din.html 

http://www.cetati.medievistica.ro/cetati/Transilvania/C/Cloasterf/Cloasterf.htm 

http://kirchenburgen.org/location/klosdorf-cloasterf/ (německy)

http://www.biserici.org/index.php?menu=BI&code=2703 

https://www.siebenbuerger.de/ortschaften/klosdorf/ (německy)

další místa v okolí (mapa) / Rumunsko / rejstříky

červenec 2017