DEALUI Criț (Vrch Criț)

Rumunsko – župa Brașov/Mureș, obec Bunești/Saschiz

Táhlé návrší v Tarnavské vysočině (Podişul Târnavelor), oddělující vsi Cloasterf a Criț (cca 600 m n. m.). Vybíhá ze zalesněné pahorkatiny západně od Crițu k severovýchodu, nad levým břehem Paraul Scroafei. Temeno je pokryto lučním porostem s řadou starých solitérních stromů, převážně dubů. Stráně směrem ke Cloasterf jsou převážně lučnaté, s občasnými remízy či skupinami křovin, zatímco jihovýchodní úbočí nad Critem je zalesněné dubohabrovým lesem. Při spodním okraji lesa botanicky zajímavé meze.

 

solitérní duby na temeni hřebene

ohořelý strom – nevím, zda po zásahu blesku, nebo pastevců

výhled na Cloasterf

u nás vzácný pstřeňovec dubový v lese

další místa v okolí (mapa) / Rumunsko / rejstříky

červenec 2017