Deva / Déva / Diemrich

Judet Hunedoara

Velké (údajně hornické, ale žádné stopy hornictví zde na první pohled nejsou patrné) město, rozložené jihovýchodně pod nápadnou horou s pevností na levém břehu řeky Mureš (187 m n.m.). Jméno pochází snad od starého dáckého označení pro pevnost – Dava. Přes bohaté dácké osídlení v místech pozdějšího města však vlastní město vzniklo až někdy ve 13. stol. (první písemná zmínka 1269).

Na izolované hoře sopečného původu (371 m n.m.) s velice strategickou polohou při východním konci údolí Mureše, které je jednou ze dvou možných přístupových cest z Maďarska do Transylvánie existovala fortifikace již v dobách Dáků a později Římanů. Ve 13. stol. zde vystavěn hrad jako opěrný bod proti útokům Mongolů, postupně přebudovaný na jednu z nejbytelnějších pevností v celé Transylvánii (Cetatea Devei - Devská citadela). Roku 1849 zničena výbuchem muničního skladu. Dnes zřícenina, na níž vede z města lanovka. Vrch je přírodní rezervací (30 ha - mimo jiné výskyt vzácné flóry či zmije růžkaté). Dle pověstí vznikla nápadná hora jako důsledek nelítostných bojů mezi duchy Retezatských hor a duchy nížin.

V parku na úpatí pevnostní hory (Parcul Cetatii) zámek Magna Curia (Velký soud). Budova pochází z roku 1582, 1621 ji radikálně přestavěl Gabriel Bethlen (z té doby i její jméno – bylo zde v té době hlavní sídlo celého vévodství), v dnešní barokní podobě z 18. stol. Dnes historické muzeum, zaměřené zejména na Dáckou a Římskou kulturu (toho času však pro rekonstrukci uzavřené). Před zámkem pomník vůdcům selského povstání Horeovi, Closcovi  Crisanovi. V parku též pomník posledního Dáckého krále Decebala.

  

Stará zástavba města pouze na úbočí hradního vrchu. Zde mimo jiné radnice či pomník císaře Trajána.

 

Jinak více méně sídliště. Jakýmsi centrem nové zástavby s několika fontánami a sídlem „krajského úřadu“ (Deva je navzdory jejímu jménu sídelním městem župy Hunedoara). Na posledním snímku Devské nádraží.

  

Ve městě několik (vesměs novodobých) kostelů – např. pravoslavná katedrála sv. Nicolaje z roku 1893 či velký chrám v nové čtvrti, který se právě staví - a jedna nevýrazná židovská synagoga (1896). V severní části františkánský klášter (též „bulharský klášter“) ze 17. stol., ten jsme však neviděli.

 

   

Web:

http://www.e-deva.ro

http://cs.wikipedia.org/wiki/Deva (česky)

http://www.radur.homechoice.co.uk/deva.html

http://www.ici.ro/romania/ro/turism/mt_deva.html

http://mars.elte.hu/varak/deva/deva.htm (maďarsky)

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/diemrich/index.html (německy)

http://www.welcometoromania.ro/DN76/DN76_Deva_r.htm (též anglicky)

Okolí:

Východně Simeria s významným arboretem (http://www.icashd.rdslink.ro), nad níž výrazný skalní útvar Magura, jižně Hunedoara s významným středověkým hradem.  Západně, v těsném sousedství dnešní tepelné elektrárny Mintia, jsou odkryty zbytky římského města Micia s přístavem na řece Mures (http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/micia-info.htm). Severně od města se rozkládá pohoří Muntii Metaliferi s četnými hornickými památkami (i dosud činnými doly), jižně pak pohoří Poiana Rusca.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku 1, 2

červenec 2008