Hunedoara / Vajdahunyad / Eisenmarkt

Judet Hunedoara

Průmyslové město v Hategské kotlině (274 m n.m.), prvně připomínané roku 1265. Osídlení území dnešního města však mnohem starší. Byly zde učiněny významné objevy z doby kamenné, bronzové i železné, stejně jako osídlení Dácké a později Římské. Zdejší osídlení vždy souviselo se zpracováním železa (ve městě by mělo být údajně i muzeum železa, toto dokumentující).

Město se skládá ze severní nové části (sídliště) a jižní staré čtvrti se třemi středověkými kostely. Na východním okraji města údajně zoologická zahrada.

  

Centrem nového města park s fontánami. Na jeho severním okraji vlakové nádraží.

Na pomezí obou částí správní centrum města s radnicí, pravoslavným a katolickým kostelem.

    

Nejvýznamnější památkou města je středověký hrad, zvaný „Korvínův“ – údajně největší středověká památka Rumunska. Hrad se skládá ze dvou zcela samostatných částí, oddělených hlubokou soutěskou, jíž protéká potok – na levém břehu samostatně opevněné předhradí (dnes prodeje suvenýrů, restaurace a pod), na pravém břehu pak vlastní hrad, přístupný z předhradí po mostě přes soutěsku.

Vlastní hrad je velmi bizarní stavbou se spoustou věží a arkýřů, připomínající spíše romantické novodobé „pseudohrady”. Jde ale skutečně o originál středověký hrad, byť během rekonstrukce bylo tu a tam něco trošku doplněno a vylepšeno. Hunedoaru získal roku 1409 darem od krále Zikmunda Lucemburského darem Voice, otec Jana Hyunadiho. Historikové se neshodují v tom, zda až on zde založil hrad, či zda lze počátky hradu hledat již ve 14. stol, spíše se však klaní ke druhé variantě. Každopádně dnešní stavba je z větší části až dílem přestavby Jana Hyunadiho v pol. 15. stol. (pro méně všímavé – jméno tohoto vojevůdce je odvozeno právě od tohoto hradu – viz maďarská verze jména, Rumuné ho nazývají Ioan de Hunedoara). Jeho syn Matyáš Korvín, pozdější Uherský král, zde nechal přistavět renesanční křídlo a poslední úpravy (zejména doplnění fortifikace) prováděl ještě v 17. stol. Gabriel Bethlen. V první polovině 19. stol. hrad po úderu blesku vyhořel, od té doby probíhá s přestávkami v podstatě dodnes rozsáhlá rekonstrukce.

 

Kromě řady věží upoutá zejména nádvoří s nádhernými kamennými pavlačemi, Rytířský a Sněmovní sál s křížovými klenbami a mramorovými sloupy (ve Sněmovním sále obnoveny v rámci rekonstrukce), hradní kaple, řada pěkných portálů či ve skále tesaná 28 m hluboká studna opředená pověstí o tureckých zajatcích, kteří měli od Jana Hyunadiho slíbeno, že až studnu vykopou, dostanou milost (ten však před dokončením prací, které trvaly 15 let, zemřel a jeho manželka nechala zajatce popravit). Přístupno jen menší část interiérů, částečně se stálou expozicí, částečně s příležitostnými výstavami, částečně s prodejnami různých suvenýrů, částečně bez jakékoli instalace. Přístupné v rámci volné prohlídky je i dělostřelecká terasa na severovýchodní straně hradu s pěkným výhledem na město. Přístupná bohužel není žádná z věží ani unikátní prvek zdejší fortifikace, tzv. „galerie“ vysunutá z hradu k jihu k věži „Neboisa“. Vstupné 6 lei.

              

V těsném sousedství předhradí se nalézá rozlehlý areál železáren, což vytváří spolu se středověkým hradem vskutku surrealistický obrázek!

Web:

http://www.primariahd.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Hunedoara

http://www.castelulcorvinilor.ro

http://mars.elte.hu/varak/vajdahunyad1/hunyad.htm (maďarsky)

http://www.dovolenarumunsko.cz/Kulturni+zajimavosti/Hunedoara.html (česky)

http://www.ici.ro/romania/ro/turism/hd_huniarzi.html

http://www.hoinari.ro/obiective-turistice.php?l=Hunedoara&j=Hunedoara

http://www.cimec.ro/Muzee/fier/frame.htm

http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/corvin-info, http://www.rumaenienburgen.com/transilvania/hunedoara-nikolaus-info.htm (německy)

http://www.siebenbuerger.de/ortschaften/eisenmarkt/index.html (německy)

Ke stažení v jpg: plán města / plán hradu s pojmenováním jednotlivých částí / plán hradu se znázorněním stavebního vývoje

Okolí:

Nedaleko jižně od hradu na kopci Sânpetru stopy oválného opevnění, snad předchůdce současného hradu (http://mars.elte.hu/varak/vajdahunyad2/ohunyad.htm). Severně „krajské město” Deva, severovýchodně Simeria s významným arboretem (http://www.icashd.rdslink.ro), nad níž výrazný skalní útvar Magura, jižně Hateg s oborou zubrů. V okolí Hategu se rozkládá „dinosauří geopark“ - Hateg Country Dinosaurs Geopark (http://www.geopark.go.ro). Západně nad městem pohoří Poiana Rusca.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

červenec 2008