JASENOVSKÝ HRAD

kraj Prešovský, okres Humenné

Zříceniny hradu na výrazném zalesněném vápencovém vrcholu (392 m.n.m.) na severovýchodním okraji Humenských vrchů nad vsí Jasenov.

Areál zhruba trojúhelníkového půdorysu. Nejlépe z celého areálu dochovány palácové stavby v jihozápadní části s částečně zachovalými klenbami a s (dnes se v ostatních konstrukcích více méně ztrácející) věží …

     

…a opevnění jádra hradu s několika podkovovitými dělostřeleckými baštami (konec 15. stol.) a se vstupní bránou (ostění řekl bych novodobé ??).

  

Zajímavým objektem podkovovitá stavba zhruba uprostřed hradního jádra se dvěma okrouhlými okénky s původním ostěním - snad další bašta nebo hradní kaple ??.

 

Částečně dochováno i vnější opevnění se čtyřmi šípovitými dělostřeleckými bastiony italského typu z pol. 16. stol.

Hrad vznikl pravděpodobně ve 13. stol. k ochraně cesty z jižního Slovenska do Humenného a dále na sever do Polska. V 16. stol. zde penězokazecká dílna. 1644 obsazen vojsky Juraje Rákocziho, při obléhání těžce poškozen a již neobnoven. Na přelomu 19. a 20. stol. konzervace zdiva a zastřešení některých prostor (dodnes nedochované).

Poměrně rozsáhlé a v některých partiích dobře zachovalé rozvaliny hustě zarostlé dřevinami - nepřehledné, pouze s omezenými výhledy (Humenné, sousední vrchy). Volně přístupno.

 

Kdesi a areálu hradu by měla být krasová Jasenovská hradná jeskyňa - nenalezena. Též se v literatuře uvádí 15 m dlouhá chodba, ústící venku pod renesančním opevněním (snad nedokončená úniková chodba nebo pokus o dobytí hradu).

Web:

http://www.pamiatky.net/?q=node/3&mon=702126

http://www.hrady.sk/jasenov.php

http://kamvyrazit.szm.sk/michalovce/hradyazamky/hrad_jasenov_jasenovsky_hrad_jasenov/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jasenovsk%C3%BD_hrad

Okolí:

Jasenov, Humenské vrchy (Pľuštie, Uhliská), přírodní rezervace Humenský sokol. Další zříceniny v okolí: Brekovsky hrad, Viniansky hrad.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006