MALÉ MORSKÉ OKO

kraj Košický, okres Sobrance

Přírodní jezero sesuvného původu v centrální části Vihorlatu, na východním úbočí Motrogonu. Zhruba půlhektarové bezodtokové okrouhlé jezírko (maximální hloubka 4 metry) obklopené bukovými pralesy. Přírodní památka.

  

Další chráněné území, zvané Jedlinka (přírodní rezervace - 35 ha), zahrnuje strmé snahy (v horních partiích přecházející místy až ve skalní stěny) severně až západně nad jezerem s pralesovitými porosty. Údajně zde jediný přirozený výskyt jedle a smrku na Vihorlatu, v terénu však nebyl (z turistické stezky) zaznamenán.

  

Web:

http://chu.enviroportal.sk/vysledok.php?prem=576

http://chu.enviroportal.sk/vysledok.php?prem=891

Okolí:

Nad jezerem vrchol Motrogon, západněji „velké“ Morské oko.

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006