MORSKÉ OKO

kraj Košický, okres Sobrance

Přírodní jezero v kotlině v centrální části Vihorlatu v nadmořské výšce 618 m.n.m. Též Velké Vihorlatské jezero. Malebné místo obklopené zalesněnými tisícovými vrchy, byť na první pohled vzhledem k částečně zpevněných břehů připomíná spíše přehradní nádrž. Má rozlohu 13,8 ha a maximální hloubku 25 metrů. Vzniklo zahrazením údolí mohutným sopečným sesuvem v období doznívání sopečné činnosti z východního svahu Motrogonu - jde o unikát, který údajně nemá v evropských sopečných pohořích obdoby. Dnešní podoba je však výsledkem úpravy v 80. letech 19. stol., kdy byla hladina uměle zvýšena o 5 m a tím zvětšena jeho plocha o 7 ha. Voda je odváděna potokem Okna.

    

Spolu s okolními pralesovitými bukovými porosty národní přírodní rezervace (108 ha).

Na západním břehu lovecký zámeček Kaštielik, dnes sloužící jako hájovna.

 

Kolem jezera vede naučná stezka.

Web:

http://chu.enviroportal.sk/vysledok.php?prem=619

http://kamvyrazit.szm.sk/snina/prirodnekrasy/morske_oko_remetske_hamre/

http://www.skrz.sk/pri-morskom-oku----a14-13860-sk.htm

http://sk.wikipedia.org/wiki/Morsk%C3%A9_oko_%28jazero%29

http://www.sopsr.sk/natura/doc/inf_brozury/Morske_oko.pdf

http://www.sazp.sk/slovak/struktura/copk/chodniky/chkovih1_2/index.html

Okolí:

Kotlina obklopena vrchy (ve směru hodinových ručiček) Lysák, Motrogon, Sninský kameň, Nežabec, (Veža), Strihovská poľana, Fedkov, Roh. Západně Malé Morské oko. Jižně dolina Okna k Remetským Hámrom (údolím byla v roce 1939 postavena lesní železnice - její stopy v terénu údajně dosud patrné).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

září 2006