TRÁVNICA / BARSFÜSS

Slovensko – Nitranský samosprávný kraj, okres Nové Zamky

Rozlehlá ves s kostelem a třemi zámečky (130 m n. m.). První zmínka pochází z roku 1075, nalézá se v zakládací listině benediktinského opatství v Hronském Beňadiku. Ve 14. stol. ze uváděny dva kostely. Ve 2. pol. 16. a počátkem 17. stol. opakovaně vypleněna Turky.

znak obce s motivy z pečetidla z roku 1710, doplněnými trávou coby mluvícím znamením; znak schválen roku 2001

škola z roku 1917 v centru vsi

obecní úřad a kulturní dům z roku 1981

 

socha sv. Floriána, postavená členy místního hasičského sboru roku 1999, ve střední části obce

 

socha jihozápadně od vsi

 

socha Immaculaty při silnici jihozápadně od vsi, postavená roku 1845 Ladislavem Barlanghym jako poděkování za uzdravení své těžce nemocné dcery

 

při cestě k vodní nádrži Biela taňa

kostel Nejsvětější Trojice

Barokní kostel byl vybudován v roce 1741 na místě staršího, údajně románského. Poměrně necitlivě (hlavně co se interiéru týče) rekonstruován v 70. letech 20. stol. V prostoru bývalého hřbitova u kostela několik soch a křížová cesty.

 

kostel

pamětní deska farářů působících na faře Trávnica

kamenný kříž před kostelem

 

křížová cesta z roku 1991 u kostela

 

reliéfy křížové cesty

socha sv. Jana Nepomuckého u kostela

výklenková kaplička „Lurdské jeskyně″ z roku 1999 se sochou Panny Marie u kostela

 

a ještě jedna socha

kaštieľ Tarischův (Balogovcov)

Původně klasicistní zámek se nachází v severním sousedství kostela. Postaven byl roku 1782 za Jána Balogha, radikální přestavěn roku 1928 za Rudolfa Tarische. Od roku 1949 do roku 2012 byla v zámku dětská ozdravovna, později Dětský odborný léčebný ústav. K tomuto účelu byly realizované rozsáhlé přístavby, které značně setřely původní podobu zámku. Západně od zámku velký (3,9 ha) veřejnosti nepřístupný park, v něm mimo jiné uváděn platan, který je největším stromem v obci.

dnešní podoba zámku

kaštieľ Rudnyanszkých

Pozdněbarokní zámeček z roku 1740 stojí na jižní okraji centra vsi, v menším veřejnosti nepřístupném parku. Založen byl Bencsikovci, upravován v 19. a 20. stol. Roku 1916 koupil zámek Ján Rudnyanszký, jehož potomci ho drželi do roku 1945. ve 2. pol. 20. stol. zde kino, mateřská školka, pekárna, sklady… Zámek v té době velmi zchátral. Až po restituci a následném prodeji byl opraven.

brána zámeckého parku

severní průčelí zámku

 

zámecká kaple Nanebevzetí Páně v severozápadním nároží zámku

kaštieľ Barlanghiho

Neoklasicistní zámek v jihozápadní části vsi, v rozlehlém veřejnosti nepřístupném parku, od silnice téměř skrytý stromy. Vybudován roku 1862 Ladislavem Barlanghim. V období 1. republiky zámek vlastnila rodina Vojtěcha Stemzó, proto je zámek někdy nazýván též „kaštieľ Szemzó″). V roce 1944 v zámku zřízena polní nemocnice, po znárodnění zde byla až do roku 1987 škola, poté chátral. Po roce 1998 opraven.

K areálu zámku patří i sousední kúrie (dnes pension) a dnes zpustlý lihovar. Do zámku, lihovaru i stájí dodávalo vodu unikátní větrné čerpadlo, které zřídil po roce 1896 majitel velkostatku Karel Elbogen.

 brána zámeckého parku

neoklasicistní kurie, postavená roku 1870 Ladislavem Barlanghim pro jeho dceru Hermínu

  

lihovar z konce 19. stol

 

větrné čerpadlo, bohužel bez vrtule; na Slovensku ojedinělá technická památka

dřevěné plastiky

Devět dřevěných plastik bylo v centru vsi (jedna v domě smutku na místním hřbitově) umístěno roku 2014 v rámci projektu „Stromy, které změnili svoji tvář″. Vznikly ze dřeva dvou stoletých lip, rostoucích před školou, které roku 2011 uschly a musely být pokáceny. Autorem plastik je sochař Miroslav Polák.

 

Trávničanka a dvě lavičky v centru obce

 

Lavička lásky a Lavička lučních motýlů

sova před školou

naučná stezka „História a súčasnosť obce Trávnica″

Soubor 24 poněkud chaoticky umístěných informačních panelů (číslování zastávek nejde popořadě, některé leží mimo vlastní trasu stezky) po obci a jejím okolí (vodní nádrže Trávnica I a Trávnica II). Trasa stezky není vyznačena, nemá jasný začátek a konec, její délka je uváděna na 13 km. Stezku vybudovala obec v roce 2012. 

 

dvě zastavení naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Archeologické nálezy zde potvrdili osídlení již v paleolitu, bylo objevené laténské pohřebiště, germánské osídlení (2. a 3. století) a hroby z velkomoravského období (10. století). K zajímavým nálezům patří stříbrná římská mince z doby panování císaře Trajána (98 - 117 n. l.).

Ø        V nejstarších listinách Fius. Slovensky dříve Fíš, dnešní jméno používáno od roku 1948.

Ø        Podle místní tradice se na zámku Balogovců setkal před revolučními roky 1848/49 Ľudovít Štúr s Lajosem Kossuthem.

Ø        Nedaleko balogovského zámku stával v minulosti ještě další, dnes již neexistující zámek – Kúnovský.

Web:

http://www.travnica.sk

https://sk.wikipedia.org/wiki/Trávnica

http://www.travnica.fara.sk/index.php/historia-farnosti

http://www.kastiel.org/index.php?option=com_hotproperty&task=view&id=113&Itemid=76

http://www.zitava.sk/technicke-pamiatky/studna-na-veterny-pohon-v-travnici  

Ke stažení v jpg: plán naučné stezky / plán rozmístění dřevěných soch ve vsi

další místa v okolí (mapa) / Slovensko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2015