ORAVSKÁ PRIEHRADA

Kraj Žilinský, okres Námestovo, Tvrdošín

Přehradní nádrž v Oravské kotlině na soutoku Černé Opavy, Bílé Oravy a Poľhoránky. Patří k největším vodním plochám na Slovensku - má rozlohu 35 km2, objem vody 350 mil m3 a břehovou čáru dlouhou 55 km. Budována již od poč. 40. let, dokončena roku 1954, primárně jako ochrana před povodněmi. Kromě toho slouží též rekreaci, jako zdroj elektrické energie a dnes má i značný význam přírodovědný (pravděpodobně největší ze všech slovenských přehrad). Přehradní hráz na jižní straně. Zatopeno bylo 5 obcí (Slanica, Ústie, Lavkovo, Osada a Oravské Hámre) – jediným pozůstatkem historické zástavby areál kostela sv. Kříže na Slanickém ostrově – a též velká část Námestova. Významná ornitologická lokalita, ležící na důležité tahové cestě. V mokřinách kolem přehrady výskyt bobra, vydry, ale i losa. Součást CHKO Horná Orava a tzv. Ramsarské lokality (mezinárodně významného mokřadu) Mokrade Oravskej kotliny. Severozápadní část byla kvůli výskytu kuňky žlutobřiché, mloka karpatského, bobra a vydry zahrnuta mezi evropsky významné území.

 

Oravská přehrada

pohled k jihovýchodu, na obzoru Roháče

jižní část přehrady, v pozadí Oravská Magura

pohled k severu, na obzoru Babí hora

 

drobné ostrůvky mezi Slanickým a Ptačím ostrovem

přehradní hráz

molo u Slanické Osady (v pozadí Slanický ostrov)

plán zatopených vsí (větší rozlišení)

  

několik historických fotografií ze zatopených vsí (z expozice na Slanickém ostrově) – Ústí...

 

...Osada...

...a Oravské Hámre

Slanický ostrov

Ostrov (3,5 ha) s areálem křížové cesty a barokně-klasicistního kostela sv. Kříže z 18. stol. v západní části přehrady - jediný pozůstatek vsi Slanice, zatopené přehradou. Původně se nacházel na kopci nad vsí (založené při soutoku Poľhoránky s Bílou Opavou v pol. 16.) a díky tomu zůstal po napuštění přehrady nad její hladinou. Po letech chátrání byl na přelomu 60. a 70. let celý areál opraven a přeměněn na galerii lidového umění – proto nazýván někdy též Ostrov umění. Instalovány zde expozice ze sbírek Oravské galerie - v interiéru kostela „Tradiční lidová plastika a malba″, v okolí lapidárium lapidárium „Oravské kamenické tvorby 18. a 19. stol.″, v bývalé hrobce expozice o historii zatopených obcí a budování přehrady. Přístup pravidelnou lodní dopravou z mola ve Slancké Osadě (plavba je součástí vstupenky do muzea).

 

Slanický ostrov

na ostrově

 

kostel sv. Kříže

interiér kostela

 

z expozice tradiční lidové plastiky a malby v kostele

pamětní deska Antona Bernoláka, rodáka ze zatopené Slanice, v kostele

bývalá hrobka s expozicí o výstavbě přehrady a zatopených vsích

 

absurdně až děsivě působí křížová cesta vystupující z vodní hladiny

  

v rámci zřízení lapidária byla zastavení křížové cesty osazena různými plastikami

plastiky jsou osazeny i v bývalé hřbitovní zdi

  

...a ještě jiná instalace lapidária

pomník Antona Bernoláka

pozůstatky bývalého hřbitova

 

přístaviště

Vtáči ostrov (Ptačí ostrov)

Druhý z ostrovů (1,6 ha), vystupujících nad hladinu Oravské přehrady. Úzký pruh porostlý vegetací severozápadně od Slanického ostrova vypadá jako na první pohled jeho pokračování, ve skutečnosti je však mezi nimi zatopené údolí říčky Poľhoránky. Významná ornitologická lokalita (hnízdiště racků, rybáků a kachen) – veřejnosti nepřístupný.

 

Vtáči ostrov, na druhém snímku v pozadí Slanický ostrov

Web:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Oravská_priehrada

http://www.orava-info.sk/oravska-priehrada/

http://www.oravskagaleria.sk/ou1.html

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=galeria&ix=soun

http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&sec=5&kod=SKUEV0304

http://www.oravatic.sk/index.php?module=rekreacne&id=35&lng=sk

http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=1539

http://birdwatching.sk/lokalita/77

Ke stažení v jpg: přírodovědný plán přehrady, plánek zatopených vsí

Okolí:

Součástí vodního díla Orava též níže položená vyrovnávací nádrž Tvrdošín. Města Námestovo, Tvrdošín a Trstená. Pohoří Oravská Magura (Magurka...).

 

úvodní stránka / rejstřík míst / záznam v deníku

srpen 2010